Tilgjengelighetserklæring for bergen byarkiv - bergensbrannen 1916

 • Bergen byarkiv - Bergensbrannen 1916
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bergen byarkiv - Bergensbrannen 1916 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder har ikke innlagt alternativ tekst. Det kan eksempelvis gjøre det vanskelig for sterkt svaksynte å tolke bildene. Mangelen skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Alle kilder presentert på våre nettsider finnes fysisk tilgjengelig på Bergen byarkiv, Kalfarveien 82, 5018 Bergen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En kort, men ikke utfyllende, presentasjon av video, via lenke til youtube, er lagt inn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ingen teksting av fortellerstemme er lagt inn på videoene. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker er farget blå, men blir understreket kun ved musover. Det kan dermed være utfordrende for mennesker med noen typer fargeblindhet å registrere lenkene. Mangelen skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Alle kilder presentert på våre nettsider finnes fysisk tilgjengelig på Bergen byarkiv, Kalfarveien 82, 5018 Bergen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontrast mellom ulike tekstbokser er for liten til å kunne ses tydelig av alle. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekstavstanden kan kun økes ved hjelp av forstørring. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Alle kilder presentert på våre nettsider finnes fysisk tilgjengelig på Bergen byarkiv, Kalfarveien 82, 5018 Bergen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Utdrag fra artikler har en "Les mer>>-knapp. Knappen viser titteltekst ved musover, men gir ikke tilstrekkelig informasjon om hva man skal lese mer av. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Alle kilder presentert på våre nettsider finnes fysisk tilgjengelig på Bergen byarkiv, Kalfarveien 82, 5018 Bergen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidens kildekode viser flere feil og advarsler etter testing med valideringsverktøy. Det kan føre til at deler av siden ikke fungerer som den er ment. Det jobbes med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Alle kilder presentert på våre nettsider finnes fysisk tilgjengelig på Bergen byarkiv, Kalfarveien 82, 5018 Bergen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

På Bergen byarkiv pågår et endringsarbeid som omhandler bedring av systemarkitektur og formidlingsstrategi. Som en del av dette vil Bergen byarkiv, fra 2023, jobbe målrettet mot å fylle kravene fastsatt av EUs webdirektiv (WAD) og WCAG 2.1 -standarden.