Tilgjengelighetserklæring for larvik.havn.no

 • larvik.havn.no
 • LARVIK HAVN KF, organisasjonsnummer 942 139 241

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LARVIK HAVN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på larvik.havn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Et rutekart har svak forklaring. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Forsiden har en video uten lyd. Dette er kun dronebilder og videoen inneholder ingen tekstlig informasjon. Vi undersøker muligheten for å beskrive dette for brukere med leseverktøy.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes minst én video om Logistikk på sjø som inneholder tale, men som ikke er tekstet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å få tekstet eksisterende og fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte tabeller på nettstedet hvor én eller flere tabelloverskrifter er tomme. Det finnes logoer av typen SVG med ID'er som ikke er unike. Det finnes en overskriftkode på forsiden uten innhold. Det finnes minst ett skjemaelement som ikke er gruppert riktig i koden. Lenker til sosiale medier i footer blir antagelig ikke lest opp riktig med skjermleser. Vi undersøker med vår leverandør om mulighetene for å korrigere dette. Feil forbundet med informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke har korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Vi vil undersøke med vår webleverandør om skjemaer kan gjøres mer tilgjengelige for brukere med nedsatt kognisjon og/eller motorikk.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny kan ikke nås med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet, vil undermenypunkter likevel vises.

Innhold som bryter kravet i regelverket

startsiden finnes det en video uten lyd som varer i mer enn 5 sekunder, og som brukeren ikke kan pause, stoppe eller skjule. Enkelte brukere kan bli forstyrret når de skal lese og navigere på denne siden. Vi er i dialog med vår webleverandør om mulighetene for å legge til en pause-/stoppfunksjon på dette videoklippet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenken for å hoppe til hovedinnhold blir ikke synlig ved fokus. Brukere med leseverktøy vil kunne bruke funksjonen, men brukere som navigerer med tastatur (tabbing) vil ikke kunne se dette valget. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Videoklippet på forsiden gir fokus til en overflødig lenke som ikke virker og ikke har lenketekst. Språkvalget i den øverste menyen har ikke optimal fokusrekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Aktueltartikler på forsiden og artikkelarkiv, navigering i bildegallerier og valg for å hoppe til hovedinnhold, har ikke synlig fokus. Vi er i dialog med vår webleverandør om å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus".

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaer er kodet slik at nettleseren generere en snakkeboble når utfylling mangler eller er feil. I nettlesere som Chrome forsvinner denne etter kort tid. Det bør kodes slik at tilbakemeldinger om feil ved utfylling av skjema ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Tilgjengelige alternativ

I enkelte nettlesere som Safari, vil ikke meldingen om feil eller manglende utfylling forsvinne etter kort tid. Det er også mulig å trykke send-knappen en gang til for å få opp tilbakemeldingen flere ganger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema for søknad om båtplass, mangler beskrivelsen i label (ledetekst) knyttet til feltet for å godkjenne vilkår. Det kan være vanskeligere for brukere med hjelpemidler å oppfatte ledeteksten til dette feltet. Dette håper vi å kunne rette i løpet av kort tid. 

Generelt er obligatoriske felter i våre webskjema ikke markert før utfylling starter. Dette håper vi å kunne rette i løpet av kort tid. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling av et felt i våre webskjema opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler. Dette håper vi å kunne rette innen kort tid.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.