Tilgjengelighetserklæring for larvik.havn.no

 • larvik.havn.no
 • LARVIK HAVN KF, organisasjonsnummer 942 139 241
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LARVIK HAVN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på larvik.havn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst én video om Logistikk på sjø som inneholder tale, men som ikke er tekstet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å få tekstet eksisterende og fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst ett skjemaelement med avkryssningsvalg som ikke er gruppert riktig i koden og et felt for å akseptere vilkår som ikke har korrekt ledetekst. Vi undersøker med vår leverandør om mulighetene for å korrigere dette. Feil forbundet med informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke har korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Vi vil undersøke med vår webleverandør om skjemaer kan gjøres mer tilgjengelige for brukere med nedsatt kognisjon og/eller motorikk.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny kan ikke nås med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet, vil undermenypunkter likevel vises.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi har vært i dialog med leverandøren av webløsningen og gjort en del korrigeringer på nettstedet vårt. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming og jobbe videre med å gjøre nettstedet tilgjengelig for alle.