Tilgjengelighetserklæring for Orklandbadet.no

 • Orklandbadet.no
 • ORKLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 233 418
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ORKLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Orklandbadet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi pristabeller mangler overskriftceller. Dette som følge av begrensinger i nettløsningen. Dette kan gjøre innholdet uoversiktlig.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi skjemaer ikke inneholder tekstlig feilmelding ved feil. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen. Dette kan gjøre skjemaer vanskelige å betjene.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig for besøkende å ta kontakt med oss direkte fremfor å sende skjema.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi innholdet kan kun forstørres opp til 175% (kravet er 200%) på desktop uten at man må scrolle til siden for å se innhold. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi innholdet kan kun forstørres opp til 175% (kravet er 400%) på desktop uten at man må scrolle til siden for å se innhold. Innholdet ombrekkes ikke på desktop - kun på mobil. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt på grunn av nødvendigheten av hover på hoved-meny på desktop. Man kan alternativt benytte mobil-versjonen av nettsiden.

Tilgjengelige alternativ

Man kan alternativt benytte mobil-versjonen av nettsiden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi skjemaer ikke inneholder tekstlig feilmelding ved feil. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen. Dette kan gjøre skjemaer vanskelige å betjene.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å ta kontakt med oss direkte fremfor å bruke skjema.

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi skjemaer ikke inneholder tekstlig feilmelding ved feil. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen. Dette kan gjøre skjemaer vanskelige å betjene.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å ta kontakt med oss direkte fremfor å bruke skjema

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ikke oppfylt fordi skjemaer til booking ikke inneholder tekstlig feilmelding ved feil. I skjema er feil innfylling merket med både farge og linjetykkelse. Det er ikke mulig å legge inn ekstra elementer eller tekst ved feil. Dette som følge av begrensninger i nettløsningen. Dette kan gjøre skjemaer vanskelige å betjene.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å kontakte oss direkte fremfor å benytte skjema.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å løse kravene som ikke er oppfylt på vår nettside.