Tilgjengelighetserklæring for orklandbadet.no

 • Orklandbadet.no
 • ORKLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 233 418

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ORKLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Orklandbadet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har bilde av tekst på ett sted. Det blir ikke tilgjengelig for skjermleser. Vi jobber med å løse dette.

Tilgjengelige alternativ

Samme informasjon finnes som tekst i vår medlemsapp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden inneholder tabeller uten overskriftceller. Dette kan gjøre innholdet uoversiktlig. Vi jobber med å løse dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har kun én navigasjonsmetode. Vi jobber med å løse dette.

Tilgjengelige alternativ

Meny i footer som viser samtlige sider på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke oppfylt pga begrensninger i nettsidebygger. Dersom man kun forstørrer alt innhold, kan man forstørre likevel oppfylle kriteriet ved å åpne mobil-versjonen via inspeksjons-verktøyet i Chrome.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har bilde av tekst på ett sted. Det blir ikke tilgjengelig for skjermleser. Vi jobber med å løse dette.

Tilgjengelige alternativ

Dette innholdet finnes som tekst i vår medlemsapp.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke oppfylt pga begrensninger i nettsidebygger. Dersom man kun forstørrer alt innhold, kan man forstørre likevel oppfylle kriteriet ved å åpne mobil-versjonen via inspeksjons-verktøyet i Chrome.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsidens hovedmeny har hover-funksjon som krever at musepekeren holder seg over et spesifikt område for at brukeren skal kunne se menyen. Vi jobber med å løse dette.

Tilgjengelige alternativ

Man kan alternativt benytte mobil-versjonen av nettsiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har kun én navigasjonsmetode. Vi jobber med å løse dette.

Tilgjengelige alternativ

Meny i footer som viser samtlige sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokuserbare lenker i footer har ikke synlig ramme ved fokus. Vi jobber med å løse dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke alle lenker har god nok ledetekst. Vi jobber med å løse dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema på nettsiden er det ikke tekstlig informasjon om feil inndata ved utfylling. Dette på grunn av begrensninger i nettsidebygger. Vi jobber med å løse dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema på nettsiden er det ikke tekstlig informasjon om feil inndata ved utfylling. Dette på grunn av begrensninger i nettsidebygger. Vi jobber med å løse dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema er feil innfylling merket med både farge og linjetykkelse. I nettsidebygger er det ikke mulig å legge inn ekstra elementer eller tekst ved feil. Vi jobber med å løse dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å løse kravene som ikke er oppfylt på vår nettside.