Tilgjengelighetserklæring for Lepidoptera.no

 • Lepidoptera.no
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lepidoptera.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sider med omfattende tabeller, datavisninger og matriser vil ikke fungere med vilkårlig visningsretning. Konsekvensen at en må rulle i to retninger for å se hele innholdet.

Innhold som bryter kravet

Sider som består av omfattende tabeller, datavisninger og matriser vil ikke fungere med vilkårlig visningsretning. Konsekvensen at en må rulle i to retninger for å se hele innholdet.

Innhold som bryter kravet

Lupefunksjonen på bilder aktiveres kun med peker over bildet. I utlisting av funn aktiveres minibilder ved peker over et ikon. Disse funksjonene kan være vanskelig å betjene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartfunksjonalitet som ikke kan brukes med kun tastatur. Konsekvensen er at kartet ikke kan brukes med bare tastatur.

Innhold som bryter kravet

Registreringer av kartkoordinater og registrering av funn med dra-og-slipp i kart kan ikke gjøres med enkel pekerinput. Dersom områdenavnet er en adresse vil imidlertid kartkoordinaten settes automatisk.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle feilmeldinger om feil i inndata har kobling til aktuelt skjemaelement. Aktuelle elementer blir bare omtalt med navn og markert visuelt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I skjema der det skal søkes fram en verdi fra et stort utvalg (kommune) er det brukt en tredjeparts grensesnittkomponent som ikke koder innholdet helt rett. Konsekvensen er at blinde kan ha problemer med å velge riktig verdi. Navigasjonselementer som brukes for å velge seg nedover i systematikk eller geografi trenger også navn, rolle og verdi.

Innhold som bryter kravet

Noen skjema og resultatsider har feilmeldinger og søkeresultater som er ikke kodet med rolle eller riktige egenskaper. Dette vil gjøre det vanskelig for brukere med skjermleser å få med seg meldingen og oppfatte hva som har skjedd på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .