Tilgjengelighetserklæring for rehabiliteringvest.no

  • rehabiliteringvest.no
  • REHABILITERING VEST AS, organisasjonsnummer 995 705 753
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sidene er revidert i desember 2022 med sikte på universell utforming. En rekke innholdsmessige forhold er oppdatert til universell utforming. I tillegg har plattformleverandør gjennomgått plattformen og gjort oppgraderinger for å tilfredsstille nye krav.
Årlig vil plattform og innhold gjennomgås med sikte på å forbedre sidenes tilgjengelighet.