Tilgjengelighetserklæring for rehabiliteringvest.no

  • rehabiliteringvest.no
  • REHABILITERING VEST AS, organisasjonsnummer 995 705 753

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
REHABILITERING VEST AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rehabiliteringvest.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedsak er kravene til kontraster oppfylt. På enkelte sider er det bilder/illustrasjoner hvor kontrastkravet ikke er oppfylt. For brukerne kan det på disse sidene være vanskelig å oppfatte illustrasjonen. Ved revidering av sidene vil vi se på muligheter for å benytte illustrasjoner med sterkere kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Standarden på våre sider er at alle bilder skal være rene bilder uten tekst, og med alt-tekst. Prosessfremstillinger er gjort med enkle tabeller som tilfredstiller UU-kravene. På 1-2 sider har vi imidlertid illustrasjonsbilder som inneholder bilder av tekst. Disse planlegges å ajourøre i tråd med UU-kravene i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sidene er revidert i desember 2022 med sikte på universell utforming. En rekke innholdsmessige forhold er oppdatert til universell utforming. I tillegg har plattformleverandør gjennomgått plattformen og gjort oppgraderinger for å tilfredsstille nye krav.
Årlig vil plattform og innhold gjennomgås med sikte på å forbedre sidenes tilgjengelighet.