Tilgjengelighetserklæring for horten.kommune.no

 • horten.kommune.no
 • HORTEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 951 284

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HORTEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på horten.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte steder benyttet video til å formidle informasjon uten at det er tekstet, eller tekstet godt nok. I noen tilfeller mangler også ett tekstalternativ.

Noe informasjon er utilgjengelig for enkelte brukergrupper.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har tilfeller av:

 • Artikler hvor overskrifter er kodet i feil rekkefølge
 • Bruk av feil koding i forhold formål. F.eks. fet skrift der hvor det skulle vært overskrift
 • Tomme overskrifter
 • Definert at det eksisterer en liste i koden, men det er ingen innhold i den

Det kan være tungvindt for brukere av hjelpemidler å navigere i innholdet på enkelte artikler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke konsekvent bruk av autofullførattributter i skjemafelter.

Brukere kan oppleve det som tungvindt å fylle ut informasjon i skjema.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjelpeteksten som vises under skjemautfylling forsvinner når man zoomer inn til 300% eller høyere.

Brukere med 300% eller høyre zoom nivå vil gå glipp av hjelpetekst som inneholder viktig informasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har slik funksjonalitet, men det er en feil med "hopp til innhold" funksjonen. Den flytter visuelt fokus, men ikke navigasjonsfokus.

Det kan gjøre det tungvindt for brukere å navigere til innhold i artikler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler god nok synlighet på fokus på sidene som benyttes for innsyn, dokumentsøk, postliste og lignende.

Dette kan gjøre det vanskelig å se hvor man er for brukere som navigerer med tastatur på de berørte sidene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen artikler hvor hele eller deler av artikkelen er skrevet på ett annet språk enn hovedspråket og det ikke er markert i koden hvilket språk som er brukt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det arbeides med ett redesignprosjekt av nettsidene. Lansering sommeren 2023.
Dagens brudd vil bli rettet på de nye nettsidene.

Vi oppfordrer brukere til å ta kontakt hvis de finner innhold som er vanskelig å bruke eller utilgjengelig for de.