Tilgjengelighetserklæring for i.ntnu.no

 • i.ntnu.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på i.ntnu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ på endel visuelt innhold. Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for brukere som er svaksynt eller blind. Tallene under er fra verktøyet Siteimprove.

 • 3960 av ca 35 000 bilder har ikke alternativ tekst. 
 • 12950 av ca 6 700 000 lenker har ikke alternativ tekst. 
 • 27 av 86 innebygde rammer har ikke tittel som beskriver innhold eller formål med det visuelle innholdet. Mye av dette gjelder innebygde videoer.

 

 

 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer uten tale som mangler alternativ tekstbeskrivelse. Feilen gjør at meningsinnholdet i videoene ikke er tilgjengelig for personer som er blinde eller har nedsatt syn.

 

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte lister er ikke kodet riktig. 
 • Endel overskrifter følger ikke en hierarkisk overskriftsstruktur. 
 • Alle sider med "wiki" i domenenavnet har en tittel som starter med overskriftsnivå 3 og deretter følger en overskrift på nivå 2. 
 • https://i.ntnu.no/sok finnes det filtreringsmulighet for søkeresultat med noen ledetekster og inndatafelt med utvidbar valgalternativer. Her er ikke ledeteksten tilknyttet  inndatafeltet og det vil dessuten være vanskelig å vite hva disse ledetekstene filtrere etter. 

Disse feilene påvirker særlig de som bruker skjermlesere. 

Innhold som bryter kravet

På alle sider som har "wiki" i domenenavnet er rekkefølgen på navigering via tastatur ikke lik den som som vises visuelt. Dette kan skape forvirring for tastaturbrukere.

Innhold som bryter kravet

På endel sider med veiledninger finnes instrukser som henviser til f.eks. en knapp uten å si navnet på knappen. For eksempel: "Klikk på stjernen til venstre". Dette er et problem for blinde brukere hvor de ikke kan se informasjonen. Det kan også være et generelt problem for alle hvis layouten endrer seg etter skjermstørrelse, da vil instruksen være misvisende.

Innhold som bryter kravet

Kun farge skiller lenker fra vanlig tekst, og kontrasten mellom lenkefargen og omliggende tekst er ikke høy nok. Kontrasten er 2,84:1, mens kravet er 3:1. Dette gjør at spesielt fargeblinde kan ha problemer med å skille lenker fra vanlig tekst.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider med tabeller som må scrolles horisontalt på mobil, må øvrig tekst på siden også scrolles horisontalt. Eksempelside:  https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Programvareoversikt

Innhold som bryter kravet

I statistikken over mest leste meldinger i en meldingskanal finnes det interaktive grafer hvor det er mulig å få informasjon ved å ha mouseover på grafene. Denne informasjonen blir ikke formidlet til en skjermleser, og dermed utelukkes blinde og synshemmede fra denne funksjonen. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Datovelgeren på https://i.ntnu.no/kalender er ikke tilgjengelig via tastatur.
 • I navigasjonsmenyen er ikke lenkene "For ansatte" og "For studenter" tilgjengelig via tastatur. Du får hverken fokus eller kan utføre klikk med tastaturnavigasjon.

Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for personer som bruker tastatur for å navigere på nettsiden.

 

Innhold som bryter kravet
 • https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Programvareoversikt er det satt en alternativ tekstbeskrivelse i form av aria label på tabelloverskriften med blanding av norsk og engelsk tekst. Dette blir forvirrende for skjermleserbrukere, og det vil dessuten ikke gi riktig informasjon til brukere som har språkvansker.
 • Nettstedet har enkelte tomme overskriftstagger. Ifølge verktøyet Siteimprove er 373 av ca 142 000 overskrifter tomme. Tomme overskrifter gjøre det forvirrende å navigere for skjermleserbrukere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Endel sider med wiki i domenenavnet har feil språkkode for siden. (lang="no" på engelsk sider og lang="eng-GB" på norske sider). 

Innhold som bryter kravet
 • Lenken for å bytte språk i menyen, "English" på norske sider og "Norsk" på engelske sider er ikke kodet riktig (lang="en"/lang="no" mangler).
 • Knappen for å skrolle opp har en alternativ tekst som står på engelsk, selv om innholdet er på norsk.

Lenken finnes på alle sider. For personer som får nettsiden lest opp av skjermleser, vil ikke ordet bli lest opp på riktig språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper formidler ikke når de er minimert eller utvidet. Knappen "Meny" for å utvide menyen i navigasjonsmenyen øverst til høyre utvider mer informasjon, men mangler WAI-ARIA attributtet aria-expanded="true" eller "false". I tillegg trenger denne meny-knappen også en aria-haspop="true" fordi menyen dukker opp som et lite vindu over siden.

 

Innhold som bryter kravet

Søkfunksjonen på https://i.ntnu.no/sok endrer seg dynamisk med status på antall treff på søkeordet. Antall treff formidles ikke til skjermleser, og  skjermleserbrukere vil dermed utelukkes fra denne informasjonen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .