Tilgjengelighetserklæring for i.ntnu.no

 • i.ntnu.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på i.ntnu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ på endel visuelt innhold. Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for brukere som er svaksynt eller blind. Tallene under er fra verktøyet Siteimprove.

 • 3921 av 17 660 bilder har ikke alternativ tekst. 
 • 13222 av 309 470 lenker har ikke alternativ tekst. 
 • 25 av 82 innebygde rammer har ikke tittel som beskriver innhold eller formål med det visuelle innholdet. Mye av dette gjelder innebygde videoer.

 

 

 

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer uten tale som mangler alternativ tekstbeskrivelse. Feilen gjør at meningsinnholdet i videoene ikke er tilgjengelig for personer som er blinde eller har nedsatt syn.

 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Videoer uten synstolking er innspilt og publisert før kravet om synstolking ble innført.

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte lister er ikke kodet riktig. 
 • Endel overskrifter følger ikke hierarkisk overskriftsstruktur. 
 • Alle sider med "wiki" i domenenavnet har en tittel som starter med overskriftsnivå 3 og deretter følger en overskrift på nivå 2. 
 • https://i.ntnu.no/sok finnes det filtreringsmulighet for søkeresultat med noen ledetekster og inndatafelt med utvidbar valgalternativer. Her er ikke ledeteksten tilknyttet  inndatafeltet og det vil dessuten være vanskelig å vite hva disse ledetekstene filtrerer etter. 

Disse feilene påvirker særlig de som bruker skjermlesere. 

Innhold som bryter kravet

På alle sider som har "wiki" i domenenavnet er rekkefølgen på navigering via tastatur eller skjermleser ikke lik rekkefølgen som vises visuelt. Dette gjør det vanskeligere å navigere for brukere av tastatur eller skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

På endel sider med veiledninger finnes instrukser som for eksempel henviser til en knapp uten å si navnet på knappen. Eksempel: "Klikk på stjernen til venstre". Dette er et problem for blinde brukere som ikke kan se informasjonen "til venstre". Det kan også være et generelt problem for alle hvis layouten endrer seg etter skjermstørrelse fordi instruksen da vil være misvisende.

Innhold som bryter kravet

Kun farge skiller lenker fra vanlig tekst, og kontrasten mellom lenkefargen og omliggende tekst er ikke høy nok. Kontrasten er 2,84:1, mens kravet er 3:1. Dette gjør at spesielt fargeblinde kan ha problemer med å skille lenker fra vanlig tekst.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte bilder med tekst, og der teksten ikke er gjengitt som vanlig lesbar tekst under eller ved siden av bildet. Tekstinnholdet er derfor ikke tilgjengelig for brukere av skjermlesere. Brukere med nedsatt syn vil kunne ha problemer med å lese teksten i bildet.

Innhold som bryter kravet

En ikonknapp som brukere kan trykke på for å komme seg til toppen av siden, har for lav fargekontrast. Det samme gjelder fokusmarkering for ikonknappen. For fargeblinde og svaksynte brukere blir det vanskelig å finne ikonknappen og navigere på denne måten. Eksempelside: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Hjertestartere

Tilgjengelige alternativ

Man kan skrolle vanlig eller bruke hurtigtaster for å komme øverst på siden igjen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes merinnformasjon om innhold som man får ved å holde musepeker på lenker, men som brukere av tastatur ikke får fram. Eksempelside: https://i.ntnu.no/alt-innhold

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Datovelgeren på https://i.ntnu.no/kalender er ikke tilgjengelig via tastatur.
 • I navigasjonsmenyen er ikke lenkene "For ansatte" og "For studenter" tilgjengelig via tastatur. Du får hverken fokus eller kan utføre klikk med tastaturnavigasjon.

Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for personer som bruker tastatur for å navigere på nettsiden.

 

Innhold som bryter kravet

Alle sider med «wiki» i domenenavn har fokusrekkefølgen som ikke logisk. Brukere med nedsatt motorikk som bruker tabulator-tasten for å navigere og brukere av skjermlesere vil derfor kunne oppleve at fokusrekkefølgen hopper fram og tilbake, eller misforstå formålet med komponenter på siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har enkelte tomme overskriftstagger. Ifølge verktøyet Siteimprove er 480 av 83 865 overskrifter tomme. Tomme overskrifter gjør det forvirrende å navigere for brukere av skjermlesere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Endel sider med wiki i domenenavnet har feil språkkode for siden. (lang="no" på engelsk sider og lang="eng-GB" på norske sider). I disse tilfellene vil skjermlesere lese opp engelsk språk med norsk "uttale", og norsk språk med engelsk "uttale".

Innhold som bryter kravet
 • Lenken for å bytte språk i menyen, "English" på norske sider og "Norsk" på engelske sider er ikke kodet riktig (lang="en"/lang="no" mangler). Lenken finnes på alle sider. For brukere av skjermleser, vil ordet derfor bli lest opp på feil språk.
 • Knapp for å skrolle opp har alternativ tekst på engelsk, selv om innholdet på siden er på norsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Knappen "Meny" for å utvide menyen i navigasjonsmenyen øverst til høyre utvider mer informasjon, men i koden mangler aria-hashpopup="true" fordi menyen dukker opp som et lite vindu over siden. For brukere som forstørrer sideinnholdet, vil vinduet dekke mer og mer av øvrig innhold på siden uten at de har fått noen visuell indikator for dette. Brukere av skjermleser vil trolig uansett få beskjed fra skjermleser om at vinduet åpner seg.

 

Innhold som bryter kravet

Søkfunksjonen på https://i.ntnu.no/sok endrer seg dynamisk med status på antall treff på søkeordet. Antall treff og antall treff ved filtrering formidles ikke til skjermleser. Brukere av skjermlesere vil dermed ikke få denne informasjonen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har fått hjelp av ekstern tilbyder Useit for testing og gått gjennom deres testprotokoller og rapporter. Vi har i tillegg gjort manuell testing og benyttet Siteimprove for innhenting av tallmateriale. Internt jobber vi for å få god rutine på universell utforming ved produksjon og publisering.