Tilgjengelighetserklæring for Grimstad bibliotek hjemmeside

 • Grimstad bibliotek hjemmeside
 • GRIMSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 964 702
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GRIMSTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Grimstad bibliotek hjemmeside slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer har foreløpig ikke alternativ tekst. Dette vil komme på plass med en oppdatert hjemmeside i løpet av våren.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Biblioteket har mange timer med podcastopptak ute, og å tekste alle disse vil være ekstremt ressurskrevende.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har et utdatert rombookingskjema.Skjemaet vil bli erstattet sammen med en oppdatert hjemmeside i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har et utdatert rombookingskjema.Skjemaet vil bli erstattet sammen med en oppdatert hjemmeside i løpet av våren. Enkelte lenker mangler også alternativ til blå farge (som understreking). Dette vil også bli oppdatert i en oppdatert hjemmeside.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har et utdatert rombookingskjema.Skjemaet vil bli erstattet sammen med en oppdatert hjemmeside i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har en eldre løsning på hjemmesiden, som vil bli erstattet med en oppdatert side i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har en eldre løsning på hjemmesiden, som vil bli erstattet med en oppdatert side i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med en oppdatert hjemmeside, og det vil være svært ressurskrevende å også gjøre dette på en løsning som skal bort.

Innhold som bryter kravet

hovedmenyen har pekerfølsomt innhold. Dette vil bli fjernet i en oppdatert nettside.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har et utdatert rombookingskjema.Skjemaet vil bli erstattet sammen med en oppdatert hjemmeside i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Biblioteket har en eldre løsning på hjemmesiden, som vil bli erstattet med en oppdatert side i løpet av våren.

Innhold som bryter kravet

Punktet er kun delvist løst på nåværende nettside. Lenketekster vil bli oppdatert i ny nettside.

Innhold som bryter kravet

Punktet er kun delvist løst på nåværende nettside. Dette vil bli oppdatert i ny nettside.

Innhold som bryter kravet

Punktet er kun delvist løst på nåværende nettside. Dette vil bli oppdatert i ny nettside.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Koding av språk er ikke mulig i alle plug-ins.

Innhold som bryter kravet

Den nåværende booking-pluginen gir ikke rom for feilmeldinger i tekstform. Dette vil bli rettet opp i ny nettside.

Innhold som bryter kravet

Den nåværende booking-pluginen gir ikke rom for feilmeldinger i tekstform. Dette vil bli rettet opp i ny nettside.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

En del ID-er er ikke unike. Det vil bli rettet opp i ny nettside.

Innhold som bryter kravet

Nåværende podcast-plugin gir ikke anledning til tekstalternativ til lenker.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Biblioteket jobber med å få oppdatert nettsiden i løpet av våren, hvor målet er å kunne krysse av på flere av kravene. På sikt vil helt nye løsninger komme på plass.