Tilgjengelighetserklæring for dsb.no

 • dsb.no
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB), organisasjonsnummer 974 760 983
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dsb.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alternativ tekst for video

Innhold som bryter kravet

Videoer er ikke tekstet.

Tilgjengelige alternativ

De fleste videoene på dsb.no inneholder informasjon som også gis i løpende tekst. Unntaket er opplæringsfilmer for brannvesenets innrapporteringssystem og opptak av debatter og konferanser. 

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen bør være i en <nav>, det bør være bare én <h1> per side.

Innhold som bryter kravet

På forsiden og på artikkelsider er det tekst oppå bilder. Det kan i en del tilfeller gi for dårlig kontrast og være vanskelig å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mangler "hopp-til-innhold"-lenke.

Innhold som bryter kravet

Innganger til temasider har en "Les mer"-lenke i bunnen av teaseren. Det er også to lenker for hver teaser, så disse lenkene bør fjernes.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har noen sider på engelsk, her er ikke språk angitt i koden. 

Innhold som bryter kravet

Ved filtrering av søkeresultat lastes siden på nytt når man velger et filtervalg slik at en skjermleserbruker vil miste konteksten han var i.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Avvik vil være rettet når nettsiden lanseres på en ny og oppgradert teknisk plattform i løpet av 2025. Arbeidet med å rette avvik på eksisterende plattform parallelt, vil være uforholdsmessig stor (både ressursmessig og økonomisk) og blir ikke prioritert.