Tilgjengelighetserklæring for NTNU Nyheter

 • NTNU Nyheter
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på NTNU Nyheter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ på endel visuelt innhold. Dette innholdet er dermed ikke tilgjengelig for skjermleserbrukere. For visuelt innhold som har alternativ tekst, er det i noen tilfeller også informasjon som hvor bildet er tatt, navn på personer, hvem har tatt bildet. Dette skal stå i bildetekst under/ved siden av bildet.

Innhold som bryter kravet

Videoer uten synstolking er innspilt og publisert før 1. februar 2024 og omfattes derfor ikke av kravet. Mangelfull synstolking i videoer er utfordrende for personer med nedsatt syn og personer uten syn.

Innhold som bryter kravet

Det finnes overskrifter som er kodet med <strong> i stedet for <h>. Det finnes feil overskriftsnivå, for eksempel h3 der det skal være h2. Slike feil påvirker særlig brukere av skjermleser som ikke får informasjon om at det er en overskrift som er kodet feil. Feil overskriftshierarki gjør det vanskelig for denne brukergruppen å få oversikt over struktur på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Kort/cards i design på nettsiden som lenker opp artikler har ikke noe visuelt som tilsier at de er lenker (eksempelvis understreket tittel eller pil etter tittel). Kortene har dessuten to lenker til samme artikkel, henholdsvis et i kortbilde og et i tittel på kortet. To lenker til en og samme side kan gjøre navigering mer utfordrende for alle, men særlig for personer med nedsatt syn, personer som bruker skjermleser og personer med nedsatt kognitiv funksjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Overskriften «Om» brukes, og denne gir for lite informasjon. Det finnes også tomme overskrifter i kode (eksempelvis h3 der det skal være normal for ekstra linjeskift). Begge deler kan gjøre det vanskeligere å navigere på siden for særlig brukere av skjermleser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen artikler på to språk, det vil si norsk og engelsk. På de norske sidene brukes engelsk språk i lenketekst for å lenke til den engelske versjonen av artikkelen. På de engelske sidene brukes norsk språk i lenketekst for å lenke til den norske versjonen av artikkelen. I begge tilfeller mangler altså rett språkkode for lenketekstene. Dette berører personer som får sidene lest opp av skjermleser: Skjermleseren uttaler engelsk lenketekst med norsk uttale, og norsk lenketekst med engelsk uttale.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kodevalidering viser at noen elementer ikke er strukturert i korrekt hierarki. Vi har brukt W3Cs kodevalidator for å sjekke. Feil:

 • Tag header er underordnet tag header
 • Tag div er underordnet tag body
 • Tag style er underordnet tag body

Feil i kodevalidering skaper problemer for brukere av skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har testet og vurdert nettstedet internt slik: Manuell testing, og ved hjelp av Siteimprove, WAVE Accessibility Evaluation Tool, W3C kodevalidator samt UUtilsynets WCAG sjekkliste. Ekstern tilbyder av teknisk løsning skal rette opp tekniske feil. Internt skal vi gå gjennom redaksjonelle feil for å få god rutine på universell utforming ved produksjon og publisering.