Tilgjengelighetserklæring for vt.no

 • vt.no
 • VEGTILSYNET, organisasjonsnummer 917 928 010
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VEGTILSYNET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bilder i gamle tilsynsrapporter mangler tekstalternativ, eller har tekstalternativ som ikke beskriver bildets motiv. Innholdet er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendig for "aktive administrative prosesser", og er dermed ikke omfattet av regelverket.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Overskrifter i gamle tilsynsrapporter er kodet med feil overskriftsnivå. Innholdet er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendig for "aktive administrative prosesser", og er dermed ikke omfattet av regelverket.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Deler av innholdet i gamle tilsynsrapporter flyter utenfor skjermen i liggende mobilvisning. Innholdet er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendig for "aktive administrative prosesser", og er dermed ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemaelementer identifiserer ikke formål med inndata, fordi det ikke er mulig å legge til autocomplete-attributt hos skjemaleverandøren vi benytter. Det blir dermed vanskeligere for brukere å fylle ut skjema.

Innhold som bryter kravet

Tekst i graf har for lav kontrast. Dette gjør det vanskeligere for brukeren å tolke informasjonen i grafen. Vi jobber med å fikse dette.

Feilmelding i skjema har for lav kontrast, fordi det ikke er mulig å endre kontrasten hos skjemaleverandør. Det blir dermed vanskeligere for brukeren å fylle ut skjemaet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Bilder av tekst brukes unødvendig i gamle tilsynsrapporter. Blant annet brukes bilder av tabeller fremfor å kode disse på rett måte. Innholdet er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendig for "aktive administrative prosesser", og er dermed ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Innhold i skjema flyter utenfor skjermen ved 400% zoom, fordi det ikke er mulig å gjøre de nødvendige tilpasningene hos skjemaleverandør. Det blir dermed vanskeligere for brukere med nedsatt syn å fylle ut skjemaet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Deler av innholdet i gamle tilsynsrapporter flyter utenfor skjermen ved 400% zoom. Innholdet er publisert før 1. februar 2022 og er ikke nødvendig for "aktive administrative prosesser", og er dermed ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Grafikk i graf har for lav kontrast. Dette gjør det vanskeligere for brukeren å tolke informasjonen i grafen. Vi jobber med å fikse dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Knapp for innsending av skjema har fokusmarkering som er anstrengende å se. Grunnen til dette er at skjemaleverandør ikke tilbyr tilpasningsmuligheter for fokusmarkering. Det blir dermed vanskeligere for brukeren å benytte tastaturet til betjening av nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .