Tilgjengelighetserklæring for Eksempelsamlingen

  • Eksempelsamlingen
  • RIKSANTIKVAREN, organisasjonsnummer 974 760 819

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RIKSANTIKVAREN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Eksempelsamlingen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Malverket som brukes for eksempelsamlingen generere ikke alt-tekster for alle bilder som ligger inn i nettløsningen. I mange tilfeller er alt-kodene korrekte, men det finnes undersider der dette ikke gjøre korrekt.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

På flere steder i nettsidene er kontrakten mellom rød tekst mot vit bakgrunn for dårlig (ratio 3.06:1) i forhold til en tematisk kategorisering av innholdet (dvs. ikke klikkbare lenker). Grunnen til dette er malverket som generer koden til løsningen. Dette gjør at svaksynte ikke alltid kan oppfatte det tekstlige innholdet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet fungere i stort sett OK også ved en størrelse på 4000%, men ved klikk på bilder (eller ved klikk på forstørrelse ikonet til bildene) vises ikke bildene.  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .