Tilgjengelighetserklæring for Kartverket.no

 • Kartverket.no
 • STATENS KARTVERK, organisasjonsnummer 971 040 238
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS KARTVERK kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kartverket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes grafiske elementer som mangler tekstbeskrivelse (alt-tekst), slik at brukere med hjelpemiddel ikke får presentert innholdet i bildet. Noen forklarende bilder er ikke supplert med tilhørende tekst-alternativ. Video har publisert alt-beskrivelse, men er vanskelig å finne i koden med skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Video har publisert alt-beskrivelse, men er vanskelig å finne i koden med skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Ikke alt innhold er tekstet. Dette gjelder en del webinar o.l. lagt ut på Vimeo. Autoteksting er ikke alltid korrekt angitt. 

Innhold som bryter kravet

Bruker med hjelpemiddel kan oppleve at tabeller hopper over relevant informasjon fordi tabellen ikke er kodet riktig. Tilbakemeldingsknappen "Fant du det du lette etter" er ikke i tråd med kravene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen store, innebygde tabeller (excel-filer) som går utenfor visningsområdet for nettsidemalen. Disse er vanskelige å navigere i på mobil og med tabulator og piltaster.

Innhold som bryter kravet

Mangelfull koding for autoutfylling av skjema. Felt som ikke er utfylt, returnerer ikke riktig feilmelding ("Dette feltet er påkrevd") fra CMS-løsninga.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen forklarende bilder som mangler supplerende tekst.

Innhold som bryter kravet

En innebygd priskalkulator (Geovekst) mangler dynamisk tilpasning.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Hjelpeboksen "Fant du det du lette etter" hentes inn via kode (iframe) og mangler fokusmarkering.

Innhold som bryter kravet

Hjelpeboksen "Fant du det du lette etter" hentes inn via kode (iframe) og mangler fokusmarkering.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer mangler beskrivende labels ("aria-label"). Det kan forekomme at elementet har andre labels i koden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er angitt feil språk på en del sider som ikke er oversatt til engelsk. Det samme gjelder en del filvedlegg (PDF).

Innhold som bryter kravet

Ved feil utfylling av skjema, får man ikke tilbakemelding i tekstform om hva som er feil.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster mangler stedvis. Asterix (*) som indikerer påkrevd felt er ikke plassert inntil ledetekst.

Innhold som bryter kravet

Ved feil utfylling av skjema, får man ikke forslag til retting.

Innhold som bryter kravet

Man får ikke alltid oversikt over hva som er fylt ut før skjemaet sendes inn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til unike element-ID-er på sider.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til beskrivende ledetekst på skjemaelementer. Innebygde rammer (iframe) mangler stedvis et tekstalternativ som oppsummerer innhold eller formål. Sideelementet "Fant du det du lette etter?" inneholder skjulte, fokuserbare elementer som kan motta fokus fra et tastatur.

Innhold som bryter kravet

Bruker får ikke feilmelding når feil inndata er fylt ut eller mangler i digitale skjema. Søk i galleri med historiske kart oppgir ikke antall treff.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har som mål å gjøre Kartverkets tjenester mer tilgjengelige for alle brukergrupper. Arbeidet med tilgjengelighetserklæring har avdekt både redaksjonelle brukerfeil og elementer som IT-teknisk er for dårlig utviklet. Særlig gjelder dette tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter", automatisk utfylling av skjema, koding av alt-tekst for iframe, og store tabeller.