Tilgjengelighetserklæring for Ruters Årsrapport 2023

  • Ruters Årsrapport 2023
  • RUTER AS, organisasjonsnummer 991 609 407
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RUTER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ruters Årsrapport 2023 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Revisjonsrapport fra Ernst & Young. Alt-teksten har et sammendrag av innholdet, men alt innholdet er ikke tilgjengelig for synshemmede.

https://aarsrapport2023.ruter.no/okonomi/revisors-beretning/


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ruter arbeider systematisk med å sikre tilgjengelighet for våre brukere. Vi gjennomfører tester med brukere med ulike nedsettelser for å identifisere eventuelle hindringer, og kjører automatiserte tester ved endringer for å sikre at tilgjengelighetskravene blir oppfylt.

Fokus på tilgjengelighet strekker seg gjennom alle deler av organisasjonen, fra tilgjengelig materiell i trafikkbildet til tilgjengelige digitale løsninger. Det jobbes svært bevisst med for å oppnå vårt mål om bærekraftig bevegelsesfrihet for alle.