Tilgjengelighetserklæring for Valdresbiblioteka

 • Valdresbiblioteka
 • NORD-AURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 908
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD-AURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Valdresbiblioteka slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Det er oppgitt tom heading (h1). 

Innhold som bryter kravet

Element i skjema har ikke navn som samsvarer med funksjon slik at disse ikke kan leses opp. Elementene er navgitt eksempelvis "v_para1" i stedet for "sokefelt", gir dårlig mulighet for å navigere for personer med nedsatt syn, blide, døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Lenker er delvis presentert med understrekning, enkelte er bassert på farge som endres når man har mouseover. Gir vanskeligere mulighet for å identifisere hva som er lenker gor alle type brukere. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast er for lav, "Neste arrangementer" har kontrast 2.11 : 1, krav er 4,5:1. Gjelder også informasjon for "publisert dato", "vis alle" og hovedmeny. Gir dårlig synlight ved nedsatt syn. 

Innhold som bryter kravet

Tekst kuttes når den forstørres grunnet overflow=hidden. I meny for alle bibliotek forsvinner noen valg. 

Innhold som bryter kravet

Det er publisert blider av tekst, eksempelvis "Førjulstida hjå…"

Innhold som bryter kravet

Tekst kuttes når den forstørres grunnet overflow=hidden. I meny for alle bibliotek forsvinner noen valg. 

Innhold som bryter kravet

Ikke gitt utslag på WCAG Color checker. 

Innhold som bryter kravet

Linjehøyde er lavere enn 1,5 ganger størrelse på tekst (line-heigth=1.5em). Gir sammentrykt tekst som er mindre leselig ved nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigering med tastatur gir ingen fokus på valgt element.på hovedside (eksempelvis ulike bibliotek). Ser ikke hvilke element som er valgt.

Innhold som bryter kravet

Formål med lenke er ikke oppgitt i kontekst.

Innhold som bryter kravet

Det er kun et valg for å nå sider, ikke søkefunksjoanlitet på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Det er oppgitt tom heading (h1). 

Innhold som bryter kravet

Navigering med tastatur gir ingen fokus på valgt element.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk oppgis ikke på alle sider. 

Innhold som bryter kravet

Språk oppgis ikke på alle sider. 

Innhold som bryter kravet

Meny er ulik avhengig av hvilken side man er på. Eksempelvis går man inn på en side til et bibliotek er meny ulik hovedsiden.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding ved søk gir kontekstendring og markeres ikke på samme side, må gå tilbake for å komme tilbake til søkefunksjon for å fortsette.

Innhold som bryter kravet

Ledetekster benyttes ikke for søkefunksjon på alle felt, det vises et tomt felt uten noen form for instruks hvor man skal søke. Gir dårlgere mulighet for å finne ut hvordan man skal søke for personer med nedsatt kognisjon, mulig også for nedsatt syn og blindhet.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding ved søk gir kontekstendring og markeres ikke på samme side, må gå tilbake for å komme tilbake til søkefunksjon for å fortsette. Gir dårlgere mulighet for å finne ut hvordan man skal bruke søkefunksjon for personer med nedsatt kognisjon, mulig også for nedsatt syn og blindhet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere feil i NU Html checker, eksempelvis oppgis ikke DOCTYPE, det mangler alterativ tekst på bilder og det er angitt feil verdier for element/attributter. Gir ingen synlig feil på side men sidene inneholder flere feil og advarsler som påvirker parsing av sidene. 

Innhold som bryter kravet

Lenker mangler alternativ tekst for logo for å navigere tilbake til forside. Formål med lenke er ikke oppgitt i kontekst. Lenker uten tekstalterntiv, frame uten tekst alternativ.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjed ved søking uten parametre gir kontekstendring og man må navigere tilbake til søkefunksjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden kommer til å byttes ut ila 2023. Den nye nettsiden skal være i henhold til kravene.