Tilgjengelighetserklæring for nationaltheatret.no

 • nationaltheatret.no
 • NATIONALTHEATRET AS, organisasjonsnummer 914 531 365
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NATIONALTHEATRET AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nationaltheatret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 1. Chat-knapper mangler tekstlig beskrivelse. 
 2. Mangler gode tekster på nettsider som "om oss" og "ditt besøk".
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Eldre bilder mangler alt-tekst, og det er for stor jobb å endre dette på alt gammelt innhold.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Podcast mangler transkribering. Det er for mye jobb for oss å måtte transkribere alt lydmateriale som eksempelvis podcaster vi har ute.

Innhold som bryter kravet

Det mangler teksting på videoer, bla. "Fortellerstund for barna med Ellen Horn" https://www.youtube.com/watch?v=gq1joF33gXM 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er for stor jobb å gå tilbake på eldre materiale og legge inn tekst på alt innhold.

Innhold som bryter kravet
 1. Labels til skjemaelementer er ikke kodet riktig med <label>-tags. Konsekvensen er at bruker kanskje ikke forstår hva de skal skrive i et input-felt.
 2. Chat-knappen er ikke kodet som en knapp. Det kan gjøre at chaten ikke blir tilgjengelig for brukere både med og uten skjermleser.
Innhold som bryter kravet

Input i flere av nettsidens skjemaer mangler automatisk utfylling. Det gjør at det er vanskelig å vite hva som skal inn i inputfeltet, og at brukere må fylle ut innholdet manuelt.

Innhold som bryter kravet

I salkartet viser vi solgte seter med gråfarge som ikke er i god nok kontrast mot bakgrunnen og prisene på setet idenfiserer ved hjelp av farge. Det gjør at personer med synsnedsettelser kan ha problemer med å bestille riktig sete til riktig pris.

Tilgjengelige alternativ

Det er også mulig å identifisere prisene på setet ved å legge musepeker på setet for å se popup med priser til tilhørende sete, men dette hjelper ikke brukere med skjermleser eller tunellsyn.

Innhold som bryter kravet
 1. Det er ikke tilstrekkelig kontrast på hjelpeteksten i input-felter. Årsaken er at det ikke var fokus på kontrast da løsningen ble laget. Det kan føre til at brukere ikke ser hjelpeteksten og blir derfor usikre på hva de skal fylle inn. 
 2. Det er gammel farge på en del knapper på nettsiden som bryter med kravene. Gammelt design er delvis byttet ut, men ikke konsekvent på hele siden. Dette har ingen alvorlige konsekvenser for bruker, men det vil være en inkonsekvent opplevelse på tvers av nettsiden.
Innhold som bryter kravet

Det er mulig å endre tekststørrelse via HTML / CSS, men innhold forsvinner blant annet i karusell over forestillinger.

Innhold som bryter kravet

Logo og pauseknapper ligger over video som endrer farge og bildet fortløpende. Det kan gjøre at noen brukere ikke vil se hverken logo eller pauseknapp på video.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å endre tekststørrelse på flere steder på nettstedet uten at teksten går tapt. Det gjør at brukere som har aktivert tekstforstørrelse vil gå glipp av innhold på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

I salkartet er det ikke mulig å flytte musepeker fra "hover" på sete over til prisinformasjonen i popup uten at prisinformasjonen og pek på sete forsvinner. Det gjør at personer med høy zoom på nettsiden (som følger musepeker) vil miste oversikt og innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å navigere inn i salkartet med tastatur. Konsekvensen er at brukere som navigerer på nettsiden med tastatur eller skjermleser ikke får kjøpt billetter.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere lenker som bare har “les mer” som lenketekst, og derfor bryter det med kravet om formål med lenke. Det kan gjøre at brukere ikke nødvendigvis skjønner hva innholdet er bak lenketeksten.

Innhold som bryter kravet

Forestillinger som har bilde-logo har et bilde inne i <h1> og ingen tekst. Dette gjør at skjermlesere ikke vil oppfatte hierarkiet på riktig måte.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke synlig fokus på header-meny, som kan gjøre det vanskelig for brukere å vite hvilket menypunkt de er på.

Innhold som bryter kravet

Labels i skjema er ikke kodet som labels. Det betyr at brukere ikke nødvendigvis vet hva som skal inn i et tekstfelt, spesielt for skjermleser-bruekre.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til at språket til innhold på siden er angitt i koden. Noen sider har et annet språk av årsak som forestillingens “natur” eller opphav.

Dette gjelder for eksempel på:

 1. https://www.nationaltheatret.no/forestillinger/arkiv/2019/livet-er-den-eneste-maten/ycie---jedyny-sposob/
 2. https://www.nationaltheatret.no/international-ibsen-award/

Det kan gjøre at skjermleser leser opp feil språk og bruker ikke forstår innholdet.

 

 

Innhold som bryter kravet

Per dags dato er det ulik utforming og koding av knapper på tvers av nettsiden. Det kommer at av det ligger gammel kode i nettleseren som fortsatt brukes på deler av siden.

Innhold som bryter kravet
 1. Nyhetsbrev-skjema:
  1. Telefonfeltet har ingen validerings-feilmelding når brukeren skriver inn f.eks.: bokstaver
  2. Fødselsdato har ikke validerings-feilmelding når den oppgitte fødselsdatoen er ugyldig
 2. 3. part har feil identifikasjon om riktig utfylling av telefonnummer i Vipps-betaling underveis, kan legge inn bokstaver i telefonnummer-feltet.
Innhold som bryter kravet

Det mangler “påkrevt”-markering på skjemafelter, som gjør at bruker kan misforstå hvilke informasjon hen må legge inn for å få innsending av skjema godkjent.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler forslag ved feil på følgende sider

 1. Felt for utfylling av telefonnummer har ikke valideringsforslag, det bør f.eks. ha formatet til telefonnummeret.
 2. Feltet for utfylling av fødselsdato bør ha valideringsforslag når datoen brukeren har lagt inn er ugyldig.
 3. Påmelding av nyhetsbrev gir ikke nødvendig feilinformasjon.
 4. Skjemaet for "bli teaterkontakt" manger nødvendig forslag ved feil.
 5. 3. part har feil identifikasjon om riktig utfylling av telefonnummer i Vipps-betaling.

Dette kan gjøre at bruker ikke forstår hva hen egentlig må fylle ut for å få kunne gå videre eller gjøre visse valg.


 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaer med elementer som har tomme id- og for-attributter. Vi har enkelte forekomster av nøstede paragrafer. Dette kan gjøre at eksempelvis skjermlesere vil misforstå deler av koden og derfor presentere informasjon til bruker på en annen måte enn tiltenkt.

Innhold som bryter kravet
 1. Det mangler tittel-attributt på chat sin iFrame. Det kan ha konsekvenser for skjermleser og tilgang til chat for visse brukere.
 2. Vi mangler labels i skjemaelementer. Konsekvensen er at brukere med skjermlesere ikke forstår hva som skal legges inn av informasjon på riktig sted.
Innhold som bryter kravet
 1. Vi viser ikke nedteller på alle stegene i billettkjøpsflyten så fort den starter. Dette kan gjøre at brukere ikke rekker å bestille og betale for billetter før de forsvinner fra brukers handlekurv.
 2. Teksten med "Vi holder av din ordre i x minutter til" mangler gode aria-attributter.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nationaltheatret skal være tilgjengelig for alle. Vi jobber derfor kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre nettsider og digitale løsninger med fokus på brukervennlighet og universell utforming.