Tilgjengelighetserklæring for klimatilskudd.no

  • Klimatilskudd.no
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidene er gjennomgått og testet manuelt av rådgiver fra eksternt byrå med ekspertise i webutvikling. Kontrastnivåer er målt med color.a11y.com. En del avvik ble rettet opp i under kartleggingsarbeidet. Avvikene som rapporteres på i denne rapporten vil ut bedres i løpet av 2023.