Tilgjengelighetserklæring for smøla kommune

 • Smøla kommune
 • SMØLA KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 012 986

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SMØLA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Smøla kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder mangler alternativ tekst i artikkeloversikt på alle bilder. Dette er en feil i rammeverket (leverandør).

Det er flere tilfeller av bilde med tekst. Her vil som bruker skjermlesere miste relevant informasjon. Vi har en gjennomgang med alle innholdsprodusenter med alle krav.

Innhold som bryter kravet i regelverket

W3C-validator viser 13 feil på forsiden. Ramme er brukt uten tekstalternativ på nyhetsjul på forsiden med tre siste artikler nede på siden. Tabeller blir ikke kodet rett på mindre skjermflater som mobil.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Velg språk kommer nederst eller til slutt hvis du slår av CSS, mens i vanlig visning kommer denne øverst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi bruker en del webskjema på nettsiden for korte og enkle skjema, men disse mangler autofyll på navn, epost, adresse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere tilfeller av bilde med tekst. Her vil som bruker skjermlesere miste relevant informasjon. Vi har en gjennomgang med alle innholdsprodusenter med alle krav.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hopp til innhold fungerer ikke på undersider, istedenfor å bli sendt til hovedinnhold blir du sendt til hovedsiden. Rammeverk (leverandør).

Landmarks mangler også titler. Rammeverk (leverandør).
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en gjennomgang med innholdsprodusenter på dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har flere artikler der vi ikke har merket overskrift 2 riktig. Dette medfører at det ikke blir enkelt å hoppe fra avsnitt til avsnitt. Vi jobber med innholdsprodusenter for å rette opp dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildegalleri mangler aria-label.

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

Dersom brukeren prøver å sende inn et webskjema med feil vil det vises feilmeldinger. Fokus bør automatisk settes på feilmeldingene når brukeren klikker på Send inn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hvordan vi jobber med universell utforming av IKT:

https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming-…