Tilgjengelighetserklæring for nettsted

senja-avfall.no
 • senja-avfall.no
 • SENJA AVFALL IKS, organisasjonsnummer 931 004 816

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SENJA AVFALL IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på senja-avfall.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som mangler alternativ tekst. Dette betyr at det kan oppstå problemer for personer som har eller kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden er ikke bygget opp ved bruk av semantisk riktige tagger. Dette kan medføre problemer for personer som må bruke skjermleser for å få med seg innholdet på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som ikke er presentert i meningsfull rekkefølge. Dette kan forvirre brukeren, og gjøre innholdet utilgjengelig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden hvor lenketekst ikke skiller seg fra resten av teksten med mer enn bare farge. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt evne til å skille farger. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som ikke har tilstrekkelig kontrast. Dette kan medføre problemer for personer med nedsatt syn og gjøre innhold utilgjengelig for mange.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ikke-tekstlig innhold på siden som har for lav kontrast mot farger som ligger ved siden av. Dette kan medføre at personer med nedsatt syn kan få problemer med å oppfatte innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes elementer på siden som ikke kan betjenes med tastatur. Dette kan medføre problemer for personer som må bruke tastatur for å navigere seg rundt på siden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden mangler mulighet til å hoppe over innhold. Dette kan medføre problemer for personer som må bruke tastatur for å navigere seg rundt på siden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker på siden som enten ikke har en godt nok formulert lenketekst eller mangler beskrivende tekst. Dette kan bety at personer som bruker siden ikke får nok informasjon om formålet med lenken. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ingen synlig fokusmarkering når man bruker tastaturnavigasjon. Dette kan gjøre siden utilgjengelig for personer som bruker tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dersom man bruker mobil er innholdet utformet på en slik måte at det er fort gjort å trykke feil. Dette kan gjøre navigasjon på mobil vanskelig for personer med nedsatt kognisjon eller håndfunksjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes elementer på siden som ikke er konsekvent presentert. Dette kan medføre vansker for personer å orientere seg på siden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved utfylling av skjema er ikke informasjonen om oppdaget feil synlig uten å gjøre ekstra handlinger for å se informasjonen. Feilmeldinger gir heller ikke spesifikk informasjon om hva feilen er. Dette kan medføre problemer for personer som skal betjene skjemaet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler ledetekst i skjemaene på siden som beskriver hvordan skjemaet skal fylles ut. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere av nettstedet å betjene skjemaet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som ikke har rett kodesyntaks. Dette kan medføre at visse brukere av siden ikke får rett tolkning av siden dersom de bruker hjelpemiddelteknologi for å navigere seg på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold på siden som er gjemt for brukere, men som likevel vil bli lest opp av skjermleser. Dette kan medføre forvirring for personer som bruker skjermleser for å navigere seg rundt på siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har hatt eksternt firma til å gå igjennom våre nettsider i forhold til universell utforming og denne tilgjengelighetserklæringen. Se vedlagt rapport fra Try Dig AS.

Årsaken til de avvikene vi har i forhold til universell utforming er nok at dette ikke var fokus på da våre nettsider ble laget i 2017.

Strategi og planer framover er å få vurdert kostnader/arbeid i forhold til å få korrigert avvikene med hensyn til universell utforming. Dette vil bli vurdert opp mot å få laget helt nye nettsider som er i henhold til alle krav i forhold til universell utforming. Hvis kostnader og arbeidsmengde blir for store i forhold til dette vil vi vurdere å få laget nye nettsider.