Tilgjengelighetserklæring for senja-avfall.no

  • senja-avfall.no
  • SENJA AVFALL IKS, organisasjonsnummer 931 004 816
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SENJA AVFALL IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på senja-avfall.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som mangler alternativ tekst. Dette betyr at det kan oppstå problemer for personer som har eller kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold. 

Revidert av ID Design: Senja Avfall må selv ta ansvar for å gjennomgå alle bilder i egenproduserte artikler på nettstedet og legge inn alternativ tekst for disse bildene. Ansatte er gjort oppmerksom på dette og har fått veiledning i prosedyren med å legge inn alt-tekst på bilder. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold på siden som ikke har rett kodesyntaks. Dette kan medføre at visse brukere av siden ikke får rett tolkning av siden dersom de bruker hjelpemiddelteknologi for å navigere seg på siden. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Svar fra ID Design: Vi har ikke fått identifisert hvilken kode som ikke hadde rett kodesyntaks. Noe er rettet, men tiltakene vurdere som for omfattende til å identifisere og rettes på eksisterende nettside med hensyn til nettløsninger alder. 


Test og vurdering av nettstedet

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har hatt eksternt firma til å gå igjennom våre nettsider i forhold til universell utforming og denne tilgjengelighetserklæringen. Se vedlagt rapport fra Try Dig AS.

Årsaken til de avvikene vi har i forhold til universell utforming er nok at dette ikke var fokus på da våre nettsider ble laget i 2017.

Strategi og planer framover er å få vurdert kostnader/arbeid i forhold til å få korrigert avvikene med hensyn til universell utforming. Dette vil bli vurdert opp mot å få laget helt nye nettsider som er i henhold til alle krav i forhold til universell utforming. Hvis kostnader og arbeidsmengde blir for store i forhold til dette vil vi vurdere å få laget nye nettsider.

Vi har benyttet eksternt firma, ID Design AS, til gjennomgang og korrigering av tilbakemeldingene fra Try Dig AS. Omvalg 90% av mangle lot seg korrigere uten at tiltakene var så omfattende at det ble vurdert som uhensiktsmessig med hensyn til nettstedet og løsningens alder. Se vedlagt rapport fra ID Design AS.

Det gjenstår fremdeles noen tiltak som gjelder innhold publisert av nettredaktører internt i Senja Avfall (alt-tekst på bilder). Dette må rettes på eksisterende artikler på nettstedet, og implementers i interne rutiner ved publisering av innhold på nettstedet.

Siden forrige oppdatering har vi korrigert punkt 1.4.5 Bilder av tekst, (det var publisert bilder av tekst i stedet for tekst under "Stillingsannonser"). Vi har oppdatert vår prosedyre nr. 794: "Retningslinjer for bruk av Senja Avfalls hjemmesider" med følgende tekst: Det skal ikke publiseres bilder av tekst, som for eksempel ved stillingsannonser. Annonseteksten skal publiseres i rent tekstformat. Vi har heller ikke noen stillingsannonser som inneholder bilder av tekst publisert på hjemmesiden.