Tilgjengelighetserklæring for Interact - digitale skjema

 • Interact - digitale skjema
 • LINDESNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 060 440
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LINDESNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Interact - digitale skjema slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 20-25 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Dette vil bli undersøkt og forsøkt fikset til neste versjon av Interact, men her er vi mer usikker på om det lar seg gjøre.

Innhold som bryter kravet

Krav oppfylles dersom designer av skjema har gitt gode og beskrivende navn til skjema, steg og ledetekster.

 • Dersom Informasjonselement er i bruk, så støtter ikke dette elementet overskrifter innenfor ett informasjonselement.
 • Overskrift-elementet blir i dagens versjon av Interact ikke programmert som en overskrift, men som en span. Dette vil vi forsøke å endre til en overskrift H3.Tittel på skjema er H1 overskrift, mens steg er H2 overskrift. Endringen vil sannsynligvis bli en del av neste lanserte versjon.
Innhold som bryter kravet

Krav støttes ikke. Kravet vil derimot være implementert når vi lanserer Interact+ på nyåret.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Krav oppfylles ikke. Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet

Krav oppfylles ikke. Dersom designer av skjema har laget script som genererer en respons til bruker av skjema, så støtter ikke responsen i dagens Interact flere språk. Dette vil bli løst i Interact+ som lanseres i løpet av 2024. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .