Tilgjengelighetserklæring for Lekbasert læring

 • Lekbasert læring
 • UNIVERSITETET I STAVANGER, organisasjonsnummer 971 564 679
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I STAVANGER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lekbasert læring slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt-tekst mangler noen plasser.

Innhold som bryter kravet

Videoer mangler undertekster.

Innhold som bryter kravet

Videoer mangler teksting.

Innhold som bryter kravet

Videoinnhold har ikke synstolking, da det var produsert før regelen kom i kraft. Personer med synshemminger vil ikke kunne få like stort utbytte av videomaterialet

Innhold som bryter kravet

Mobilmeny lar seg ikke scrolle.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke søkefunksjon. Det er ekstra meny i footer, men mangler noen underpunkter fra hovedmenyen, så det er ikke "minst to måter" å kommer inn på innhold. 

Innhold som bryter kravet

Jfr. punkt 1.3.1: mobilmeny lar seg ikke scrolle.

Innhold som bryter kravet

Contrast errors (very low contrast) for rød tekst på lys bakgrunn. F.eks logo, kontaktlinkene i hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Jfr. punkt 1.3.1: mobilmeny lar seg ikke scrolle.

Innhold som bryter kravet

Det er en del tilfeller av bilder med tekst i på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Jfr. punkt 1.3.1 om mobilmeny som ikke lar seg scrolle.

Innhold som bryter kravet

Utvikler er ikke kjent med noen måte å teste dette på, derfor markert som "Nei".

Innhold som bryter kravet

Vurdering fra utvikler: Ukjent med om det er mulig å styre tekstavstand, men det er ikke bygget inn noen slik funksjonalitet. Bokser etc med tekst i ser ut til å utvide seg om det blir flere linjer med tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

"Hopp til innhold" mangler 

Innhold som bryter kravet

Utvikler har ikke testet dette.

Innhold som bryter kravet

Dette mangler på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Jfr. punkt 1.3.2 om manglende søkefunksjon på siden.

Innhold som bryter kravet

Utvikler har ikke sjekket dette punktet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .