Tilgjengelighetserklæring for Visma Connect Stagaws (UDE)

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med begrenset rekkevidde
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Visma Connect Stagaws (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Hovedpåloggingssiden som brukerne benytter for å logge på Feide tilpasser seg portrett- og landskapsvisninger. Kontoinnstillingersiden, der brukeren kan navigere for å administrere kontoen sin, tilpasser seg imidlertid ikke stående visning. Siden er fortsatt mulig å bruke, men teksten er veldig liten. Dette er en eldre applikasjon som leverandøren planlegger å omskrive i fremtiden. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes alternativer. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er kun noen elementer som er tilgjengelige med tastaturet. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes alternativer. 

Innhold som bryter kravet

Tastaturnavigering fungerer bare for enkelte elementer. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes alternativer. 

Innhold som bryter kravet

Det er ingen kontroller for å hoppe over blokker med innhold, så brukeren må bla på nettsiden. Dette er noe leverandøren vil vurdere når de skal gjenoppbygge kontoinnstillinger. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes alternativer. 

Innhold som bryter kravet

Tastatur fungerer kun for enkelte elementer, slik at noen komponenter vil bli hoppet over og ikke få fokus. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes noen alternativer. 

Innhold som bryter kravet

For noen elementer er ikke fokus synlig. Leverandør har ikke oppgitt at det er noen alternativer.

Innhold som bryter kravet

Noen komponenter mangler alt- eller aria-attributtene, slik at ikke alle komponentene er tilgjengelige for programmering. Leverandør har ikke oppgitt at det finnes noen alternativer.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Leverandøren bruker bare enkle inndatatyper, for eksempel e-postadresser, passord og telefonnummer (som man spesifiserer prefikset separat gjennom en rullegardin). Forslag er ikke nødvendig. Leverandør har ikke oppgitt noen alternativer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .