Tilgjengelighetserklæring for skjema.afk.no

 • skjema.afk.no
 • AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 783
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på skjema.afk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Hvert skjema skal revideres individuelt, da det finnes mange som ble utviklet før det var mulig å fylle kravet gjennom kjernefunksjonalitet. Feiler blir rettet fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Noen få skjemaer bruker bilder uten alternativ tekst. Dette blir rettet fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400 % forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av skjemaløsningen (Interact).

Innhold som bryter kravet

Krav oppfylles ikke. Her er det funnet feil ved Riktekstfelt. Dette vil bli rettet i neste versjon av skjemaløsningen (Interact).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 15-20 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. En forbedring til dette vil bli del av neste versjon av skjemaløsningen (Interact).

Innhold som bryter kravet

Vi bruker informasjonselementer som ikke støtter overskrifter innenfor disse elementene. 
Vi bruker også overskrift-elementer som i dagens versjon av skjemaløsningen er ikke programert som en overskrift, men som en span. Dette vil bli endret til en overskrift H3 (etter tittelen på skejma, som er H1 overskrift og steg-tittel, som er H2). Endringen vil bli en del av neste versjon av skjemaløsningen.

Innhold som bryter kravet

Kravet vil bli implementert i ny versjon av dagens skjemaløsningen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet

Dagens Interact støtter ikke respons på flere språk. Dette vil bli løst i Interact+ som lanseres neste år. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Krav oppfylles i neste versjon av Interact. Skjema skal da være fri for større kodefeil. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .