Tilgjengelighetserklæring for ESS Data Portal

 • ESS Data Portal
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ESS Data Portal slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sosiale medier-lenker har ikke alternativ tekst. 

Obligatoriske felt i registreringsskjema er ikke kodet med tekst. 

 

Innhold som bryter kravet

Ekspanderinger på landingssider til datasett og variabler må markeres i koden. Må vises om de er ikke-ekspandert eller ekspandert. 

I skjema for registrering av bruker er det ikke relasjoner i labels. 

Innhold som bryter kravet

Flere brudd i skjema for å registrere bruker før nedlasting:

IDene er de samme for hver av feltene. 

Feltene i skjema aktiveres ikke når man klikker på labels. Klikking på labels fører alltid til "first name". 

Mangler autocomplete i skjema. 

Feltene i skjema har placeholders. 

Innhold som bryter kravet

Lenket tekst har kun understrek, ikke annen farge. Vi har kun en indikator, det skal være minst to. 

Lenkene blir rød når de markeres av mus. 

Knapp som registrer skjema er grået ut når man ikke har fylt ut alt (eller gjort feil). 

I grafisk fremstilling av variabler er blå-fargene veldig like. 

Innhold som bryter kravet

Helt nederst på nettsiden er det grå-tekst på grå-bakgrunn. For lite kontrast. 

Skjemaet i Data Wizard har for lite kontraster mellom rundene. Samme gjelder de ulike trinnene i nedlastingsprosessen når de er "aktiv". 

Innhold som bryter kravet

I Data Wizard må det scrolles til siden for å se hele skjemaet. 

Filformatene på multilevel data forsvinner på hovedsiden. 

Innhold som bryter kravet

I visuell fremstilling av grafisk variabler kan ting som dukker opp når musen er over, ikke fjernes med tastatur.  

På visuell fremstilling av gjennomsnittsvariabler er det vanskelig å få frem informasjonen ved plassering av mus, og man får ikke tilgang til informasjon med kun tastatur. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På steg 2 i data wizard kan man kun krysse av for en variabelgruppe, ikke åpne dem opp. Fokus dekker ikke utvidelse av variabelgruppe. 

På landingssider får du ikke all forhåndsinformasjon om variabler. I tillegg forsvinner informasjon når man passerer variabelen. 

Innhold som bryter kravet

Alle sidene har samme. 

Innhold som bryter kravet

ESS-logoen lenker til hovedsiden uten forklaring. Det samme gjelder ikonene for sosiale medier nederst på siden. 
 

Innhold som bryter kravet

Finnes ikke mer enn én måte å navigere på. 

Innhold som bryter kravet

Alle avkrysningsboksene i data wizard mangler labels. 

Innhold som bryter kravet

Mangler på "Data portal" og det aktive trinnet i Wizard.  

På landingssider vises det ikke hvilken underfane (inkludert variabelgruppe) som har fokus. 

Innhold som bryter kravet

Logoer mangler ledetekst for lenker og alternativ tekst. Søkeknapp mangler alternativ tekst. 

I variabelvisning har de to nedtrekksmenyene likt navn.  

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Informasjon om feil dukker opp, men brukeren blir ikke sendt til denne informasjonen. I tillegg er det bare at "registrer"-knappen er grået ut som indikerer at det har oppstått en feil. 

Ikke alltid informasjon om hvor feilen er. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler label i skjema for registrering av brukere. 

Innhold som bryter kravet

Det er kun feil epost som var automatisk oppdaget.  
Kommer ikke detaljert forslag om hva som konkret er feil med epost. 

Andre feil meldes ikke.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkeknapp (forstørrelsesglass) og avkrysningsbokser (i wizard) har ikke navn og rolle i koden. 

Innhold som bryter kravet

Må legge til role="alert" eller aria-live rundt statusmeldingene i søket. 
Samme gjelder registreringsskjemaet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta et kurs som tilbys av DFØ læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har et fagnettverk med ca 25 utviklere, som møtes hver tredje uke for å gå igjennom testing, problemløsing, WCAG-krav, og andre temaer innen universell utforming.