Tilgjengelighetserklæring for grøntfagsenter.no

 • grøntfagsenter.no
 • BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 260
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på grøntfagsenter.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alt-tekster + bildebeskrivelser på stort sett hele nettsiden. Noen få bilder har alt. Tekster, men det er veldig få. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke alternativ for å kun vise lyd / video på siden. Kun bilder og tekst. Det finnes dog en instruksjonsivideo for å redigere en aktivitet. 

Innhold som bryter kravet

WCAG 2.0 er ikke fullt aktivert, det er noen linkfeil og bilde-alttekster som ikke er tilstede (ref punkt over)

Innhold som bryter kravet

Det er ikke aktivert funksjon for styring av lyd. Det kan dermed være vanskelig for de med nedsatt hørsel eller andre kognitive utfordringer å bruke siden.

Innhold som bryter kravet

Det mangler alt-tekster samt bildebeskrivelser på mange bilder

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Breadcrumbs er ikke aktivert, så kravet blir ikke oppfylt

Innhold som bryter kravet

Denne mangler på mange sider og er ikke iht til WCAG standard. 

Innhold som bryter kravet

Denne har mangler og er ikke iht til WCAG standard. 

Innhold som bryter kravet

Meny er på plass, men aktivt nettstedskart i frontend er ikke aktivert

Innhold som bryter kravet

Denne har mangler og er ikke iht til WCAG standard. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke brukt tid på ledetekster. Dette må vi gå gjennom.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke iveratatt programmeringsmessig.

Innhold som bryter kravet

Ingen andre språk enn norsk er aktivert.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Jeg finner noen feil, dog så er jeg ikke "enig" i flere av de. Men kan gåes igjennom for tenker at mange av de er lett å fikse. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.xn--grntfagsenter-cn…


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er underlagt Viken fylkeskommune og har fått informasjon av kommunikajsonsavdelingen i Viken at vi skal over på deres tekniske plattform og CMS om et år. Dermed gjør vi ikke større tekniske investeringer når det kommer til universell utforming. Vi vel heller prioritere å jobbe med innhold med tanke på universell utforming.