Tilgjengelighetserklæring for rfd.no

 • rfd.no
 • RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS, organisasjonsnummer 984 459 947
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rfd.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler tekstalternativer. Kravet vil rettes innen 01.03.2023

Innhold som bryter kravet

Tomme overskrifter. Kravet vil rettes innen 01.03.2023

Innhold som bryter kravet

Webskjemaer mangler tydelige feilmeldinger.
Manglende merking av obligatoriske felter.

RfD har vurdert at dette skal rettes opp i ved neste revisjon av webskjemaer. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast.

RfD vil rette kravet innen 01.03.2023

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler noen lang-attributt til <html>-elementer.

RfD vil rette kravet innen 01.03.2023

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

RfD har webskjemaer som ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kravet. Blandt annet muligheten til å angre innsending av skjemaer.

RfD har vurdert at dette skal rettes opp i ved neste revisjon av webskjemaer. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

To eller flere elementer på denne siden har samme id-verdi. Disse skal være unike. RfD vil rette opp i dette kravet innen 01.03.2023.

Innhold som bryter kravet

RfD har tilfeller av:

Skjemafelt mangler etikett
Lenke mangler tekstalternativ
Innebygd ramme mangler et tekstalternativ
Nødvendig ARIA attribut mangler

 

RfD vil rette opp dette kravet innen 01.03.2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .