Tilgjengelighetserklæring for Ørland kommune - ACOS skjemaportal

  • Ørland kommune - ACOS skjemaportal
  • ØRLAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 806 027
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØRLAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ørland kommune - ACOS skjemaportal slik:

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjema er dynamiske og endrer sideinnhold basert på input. For eksempel vil klikk på "søknad om SFO-plass", "endring av SFO-plass" og "oppsigelse av SFO-plass" føre til endring av skjemafelter og -faner for å tilpasse input til det som er nødvendig for å dokumentere søknaden. 

Det er  et definisjonsspørsmål om dette faktisk er en WCAG-feil eller ikke.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne skjemaløsningen er planlagt byttet ut med en ny skjemaløsning i løpet av 2023. Avvik vil derfor ikke bli prioritert kommunisert ovenfor leverandør.

Vi vil gjennomføre internopplæring og -kontroll knyttet til universell utforming i forbindelse med ny løsning, for å sikre at skjemaene tilfredsstiller alle krav.