Tilgjengelighetserklæring for sortland.kommune.no

 • sortland.kommune.no
 • SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN, organisasjonsnummer 847 737 492
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sortland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sortland kommune jobber for tiden med universell utforming av nettstedet. 

Brukere som har eller kan ha vansker med å oppfatte visuelt innhold får ikke formidlet innholdet i bildet og/eller tabellen.

Det er et mål at alle bilder og tabeller i fremtiden skal ha alternativ tekst. 

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden har i svært liten grad forhåndsinnspilte videoer. Politiske møter (kommunestyret og formannskapsmøter) sendes direkte, og blir derfor ikke tekstet. Døve og-/eller personer med hørselsnedsettelser vil derfor ikke kunne lese innholdet. 

Vi vil vurdere løsninger for direktesendte møter, og forhåndsinnspilte videoer vil fremover tekstes.

Innhold som bryter kravet

Hjemmesiden har i svært liten grad forhåndsinnspilte videoer. Politiske møter (kommunestyret og formannskapsmøter) sendes direkte, og blir derfor ikke tekstet. Døve og-/eller personer med hørselsnedsettelser vil derfor ikke kunne lese innholdet. 

Vi vil vurdere løsninger for direktesendte møter, og forhåndsinnspilte videoer vil fremover tekstes.

Innhold som bryter kravet

Ingen overføringer fra politiske møter er synstolket. Også opplæringsvideoer

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke dette kravet. Vil bli fulgt opp sammen med leverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sortland kommune jobber for tiden med universell utforming av nettstedet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Sortland kommune vil jobbe videre med dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet til Sortland kommune. Tilgjengelighetserklæringen gjelder ikke for andre subdomener under sortland.kommune.no, kommunens skjemaløsning, eller nettsidene til kommunale foretak -og selskaper.

De ulike enhetene i Sortland kommune er ansvarlig for sitt eget innhold på nettstedet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår tekniske leverandør ACOS.

Sortland kommune jobber for tiden med kartlegging av universell utforming.