Tilgjengelighetserklæring for Nordre Follo kommunes nettside

 • Nordre Follo kommunes nettside
 • NORDRE FOLLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 922 092 648
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDRE FOLLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nordre Follo kommunes nettside slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I nettløsningen vår har alle bilder ett alt-attributt med innhold. Men hvis feltet for alternativ tekst på bildet ikke er utfylt, har løsningen en fall-back på å sette attributtet tomt, dvs. til alt="". Dette skjer til tross for at bildet ikke er et dekorelement. Koden vil med andre ord ikke være feil, men det forekommer bilder uten alternativ tekst, selv om bildet skulle hatt det. 

Årsaken er brukerfeil. Vi jobber med å fylle ut alt-tekst på alle bilder som ikke er et dekorelement. Nettløsningen vår har ikke lenkede bilder, CAPCHA eller bilder med klikkbare områder.

Søkefeltet har bilde av et forstørrelsesglass uten alt-tekst, men har en etikett som forklarer hvilken rolle dette ikonet har, som er "Søk".

Tilgjengelige alternativ

I nettløsningen vår har alle bilder ett alt-attributt med innhold, men noen bilder skulle hatt tekst og ikke et tomt attributt, da disse ikke er et dekorelement.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har eldre videoopptak fra politiske møter som ikke er tekstet. Vi har dog bestilt autoteksting av kommunestyremøter og formannskapsmøter. Vi streamer ikke lenger utvalgsmøter.

Tilgjengelige alternativ

Det finnes referat fra disse videoopptakene, som summerer opp vedtak og beslutninger. Disse er imidlertid ikke lenket opp i tilknytning til opptaket, og kan være vanskelig å finne.

Innhold som bryter kravet

Vi har per 1. februar 2024 ikke synstolkede videoopptak. Vi ser imidlertid på løsninger for å få dette på plass.

Tilgjengelige alternativ

Det finnes referat fra disse videoopptakene, som summerer opp vedtak og beslutninger.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller kravet om riktige overskriftsnivåer og korrekt koding av lister.

Vi oppfyller ikke kravet om at tabeller er korrekt strukturert i rader og kolonner. Vårt CMS overstyrer koden dersom vi forsøker å legge inn overskrifter i en rad eller kolonne. Dermed får ikke bruker navigert seg bort til en enkelt rad og nedover i denne kolonnen. Bruker må navigere seg bortover hvert eneste tabellelement for å finne informasjon lenger ned i tabellen.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har enkelte maler der toppbildet ikke skalerer korrekt eller blir borte når man bytter visningsretning. Feilretting er bestilt.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få bilder i nettløsningen som er bilde av tekst, men som ikke har et tekstalternativ.

Vi jobber med å få på plass alternativ tekst til disse bildene, evt. fjerne bildene. 

Tilgjengelige alternativ

De aller, aller fleste bilder i nettløsningen er uten tekst, og de har alle et alt-attributt med innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig bruke all kalenderfunksjonalitet på nettstedet på en god måte med bare tastatur. Brukere som navigerer bare med tastatur får ikke valgt dato eller kategorier.

 

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har kalenderfunksjonalitet som det er vanskelig eller ikke mulig å betjene med bare med tastatur. Brukere som navigerer med bare tastatur, kan bli stående fast i kategori-valget uten å komme videre.

Det er ikke mulig å komme seg ut av toppmeny, dersom man ønsker å gå rett til hovedinnholdet herfra. Da må bruker velge "Gå til startside" og ikke til "Gå til hovedinnhold".

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har blokker som ikke får synlig fokus ved navigering av tastatur. Vi har erstattet disse med blokker som får fokus.

Søkeknapp i header får veldig svakt fokus ved navigering.

Ved å bruke snarvei fra header til hovedmeny, havner bruker i søkefeltet på siden, men søkefeltet får ikke synlig fokus. Dette er bestilt.

Tilgjengelige alternativ

Nettløsningen har andre blokker med samme funksjonalitet og som får synlig fokus. Vi kan derfor bytte ut og erstatte de blokkene som ikke får det. Vi har bestilt synlig fokus til søkefeltet vårt.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har en meny-knapp, der den synlige ledeteksten og tilgjengelig navn stemmer ikke overens én type mal (119 sider). Denne er hardkodet inn i header, og trenger utvikling for å endre. Dette er bestilt.

Tilgjengelige alternativ

Meny-knappen sin synlige ledetekst og tilgjengelig navn samsvarer på de resterende 650 sidene. Feilretting er bestilt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har enkelte feil i koden. Disse har vi delt inn i tekniske og redaksjonelle feil. Der det er tekniske feil, må vi ha webutviklere til å rette feilen. Redaksjonelle feil må vi rette selv.

Teknisk:

 • Sider med bilder: Element img is missing required attribute src.
 • Omtrent samtlige sider: Bad value for attribute target on element a: Browsing context name must be at least one character long.
 • Nyhetsmal: End tag div seen, but there were open elements.
 • Temamal: Element li not allowed as child of element div in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
 • Forsiden: The aria-controls attribute must point to an element in the same document. (Vis/skjul søk)

Redaksjonelt:

 • Element meta is missing one or more of the following attributes: content, property. 
Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har knapper som i realiteten er lenker til andre sider/løsninger. De utløser ikke en handling. I koden har disse lenkene attributt og verdi: class="btn btn-primary", men de mangler rolle-attributt. Ved skjermleser, blir disse ikke identifisert som knapp, men som en kobling.

Nettløsningen har to knapper som utløser handling: Søk og Meny i header. Ved skjermleser identifiseres disse som "knapp" og hva knappen gjør.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har statusbeskjeder etter søk, melding ved feil inndata og innsending av skjema uten at det endrer konteksten, men vi klarer ikke se hvor/at dette er kodet med korrekt attributt. En løsning for å se dette lettere er bestilt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunen jobber kontinuerlig med å oppfylle alle kravene til universell utforming, og har egne rutiner på dette ved å blant annet bruke verktøy som tester løsningen til enhver tid.