Tilgjengelighetserklæring for Energifakta Norge

 • Energifakta Norge
 • ENERGIDEPARTEMENTET, organisasjonsnummer 977 161 630
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENERGIDEPARTEMENTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Energifakta Norge slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilde-elementer mangler tekst-alternativ. Det gjelder for eksempel noen bilder på siden om kraftmarkedet. 

Enkelte bilder er brukt både på den norske og den engelske siden, men har tekst alltid på norsk.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bakgrunns-bilder har en farge/mønster som gir for lav kontrast til toppmenyen som ligger oppå bildet. Sistnevnte får en skygge som bedrer kontrasten når man scroller siden, men ikke før det.

Innhold som bryter kravet

Siden om kraftmarkedet har noen bilder som inneholder tekst og der denne teksten ikke er tilgjengelig på annen måte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Den interaktive illustrasjonen av kraftmarkedet har ikke en logisk fokusrekkefølge, men innholdet er en kompleks svg og det vil være tungvint å endre denne. Innholdet lar seg greit betjene pr. tastatur til tross for at rekkefølgen på elementene ikke er optimal.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker har generiske tekster av typen "Les mer" der det ikke går tydelig fram hva som er formålet med lenken. Brukeren må se på kontekst for lenken for å kunne avgjøre hva formålet er.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .