Tilgjengelighetserklæring for www.ldo.no

 • www.ldo.no
 • LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET, organisasjonsnummer 988 681 873
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.ldo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De fleste bildene på vår hjemmeside har en alt-tekst. Vi ønsker likevel å forbedre teksten slik at den gir bedre mening når det gjelder innholdet på bildene.  
Dekorative grafiske elementer som for brukeren ikke har så stor betydning, kan skjules eller ignoreres av hjelpemidler.
https://www.ldo.no/settestrek er det en tom knapp uten funksjon som vil bli fjernet.
Dette er et pågående forbedringsarbeid. Feilene påvirker i liten og begrenset grad for muligheten til å bruke nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Feil i bruk av overskriftene gjør at det på flere sider hopper direkte fra heading-nivå 1 til heading-nivå 3. Vi har startet en gjennomgang av alle våre sider (siden 2020) for å korrigere dette. 
Hovedmeny og språkmeny/-undermeny har ikke riktig merking og det er relasjonsfeil i kodingen. Korrigeringsarbeid er påbegynt. Feilene påvirker i begrenset grad muligheten til å bruke nettstedet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Utforming av lenketekstene er så ordknappe at de ikke gir mening for brukeren. Vi har flere lenker med tekster som «les mer», «les her» som i seg selv ikke er informative nok. Vi går gjennom sidene publisert siden 2020 og korrigerer løpende.
Feilen påvirker i begrenset grad muligheten til å bruke nettstedet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Koding av språkvelgeren og tekst på noen få sider har en språktag som ikke er godkjent.
Disse sidene er for eksempel informasjonssider på arabisk, vietnamesisk, samisk, polsk, fransk, somalisk og noen sider på nynorsk.
Dette kan føre til at den oppleste teksten blir vanskelig å tyde for brukeren.
Korrigeringsarbeid er påbegynt. 
Feilene påvirker i noen grad muligheten til å bruke nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i kodingen av språk-velger, søkeknapp, tekststørrelseknapp, meny og høykontrastlenke i headerområde. Alle disse skal være knapper og ikke lenker slik at skjermleser kan oppfatte funksjonene. De skal også ha riktig rolle i kodingen som for eksempel role="menu". Det finnes også to feil i bruk av iframes som ikke har tilstrekkelig beskrivelse. De kan skjules av skjermleser.
Dette er et påbegynt korrigeringsarbeid. 
Feilene påvirker i begrenset grad muligheten til å bruke nettstedet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal:
- sørge for et tilgjengelig nettsted.
- utvikle nettstedet til minimum nivå AA i WCAG 2.1.
- tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
- følge Forskrift om universell utforming av IKT og likestillings- og diskrimineringsloven.
- inkludere universell utforming når vi velger tredjepartssystemer og oppgraderer eksisterende systemer.