Tilgjengelighetserklæring for frevar.no

  • frevar.no
  • FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF, organisasjonsnummer 979 952 171

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I samarbeid med leverandør av nettløsningen, Bli Synlig AS, vil vi påse at alt innhold og publiseringsløsning tilfredsstiller de kravene som stilles til UU. Vi vil også få opplæring i hvordan vi selv publiserer innhold og hvilke retningslinjer som gjelder.