Tilgjengelighetserklæring for Navnesøk

  • Navnesøk
  • REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND, organisasjonsnummer 974 760 673
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Navnesøk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I flere tilfeller er det ikke brukt semantiske elementer i nettsiden. Dette er på grunn av prioriteringer og tilgjengelighet på kompetanse. Konsekvensen er at noen brukere ikke vil få presentert deler av innholdet som tiltenkt og det kan være litt vanskeligere å bruke tjenesten for dem, enn for andre.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet på nettsiden får tykkere ramme ved fokus, men det er ingen annen endring. Siden fargen i rammen er ganske lik som bakgrunnsfargen bak søkefeltet kan det være vanskelig å oppfatte fokusindikatoren der. Årsaken er prioriteringer og tilgang på kompetanse. Det kan hende at noen brukere vil ha litt problemer med å få med seg at fokus er på søkefeltet,men mer tydelig fokus på andre elementer gjør det mulig å likevel følge rekkefølgen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Selve søkefeltet på nettsiden får tykkere ramme som fokusindikator, men fargen endres ikke og fargen er for øvrig ganske lik som bakgrunnsfargen bak søkefeltet. I tillegg vil det ved fokus på flere av knappene på nettsiden skje endringer i siden, disse er nok ikke betydelige, men kan virke forstyrrende. Årsaken er prioriteringer og tilgang på kompetanse. Det kan hende at noen brukere vil ha litt problemer med å få med seg at fokus er på søkefeltet, men mer tydelig fokus på andre elementer gjør det mulig å likevel følge rekkefølgen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I flere tilfeller er det ikke brukt semantiske elementer i nettsiden. I tillegg er både rolle og navn på enkeltdeler feil angitt eller ikke angitt i det hele tatt. Dette er på grunn av prioriteringer og tilgjengelighet på kompetanse. Konsekvensen er at noen brukere ikke vil få presentert deler av innholdet som tiltenkt og det kan være litt vanskeligere å bruke tjenesten for dem, enn for andre.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .