Tilgjengelighetserklæring for mgr.no

 • mgr.no
 • RINGEBU KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 864 970
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RINGEBU KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mgr.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder i artikler mangler alternativ tekst. Dette er i stor grad illustrasjonsbilder, og påvirker ikke leserens oppfattelse av innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Funksjonen "hopp til innhold" fungerer ikke på alle sider. Enkelte brukere vil kunne gå glipp av hovedinnholdet på siden. 

Leverandør av tjenesten er oppfordret til å rette problemet. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenketitler er ikke gode nok. Dette er et problem for de som navigerer ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder er det ikke tydelig hvor man står når man navigerer med tastatur (eks Søk og Meny). Dersom brukeren ikke får teksten opplest vil vedkommende gå glipp av innhold. 

Leverandør av tjenesten er oppfordret til å rette problemet. 

Innhold som bryter kravet

Gjennom testing er det ikke framprovosert feil, men pga manglende verktøy kan ikke dette utelukkes. 

Leverandør av tjenesten er kontaktet for avklaring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Leverandør har gjort funn der brukeren ikke har fått informasjon om hvor feil i skjema har oppstått. 

Leverandør av tjenesten er oppfordret til å rette problemet. 

Innhold som bryter kravet

Det forekommer at felter i skjema ikke er riktig formatert. Dette kan medføre feil inndata for alle typer brukere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .