Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Veileder til mentorprogram for ledere

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Veileder til mentorprogram for ledere slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller stort sett dette kravet, men det er ett avvik i dette kriteriet. Det gjelder bilder som mangler alternativ tekstbeskrivelser. Dette fører til at opplesende hjelpemidler ikke formidler hva som er innhold, motiv og illustrasjoner på bildet.

Vi arbeider med å utarbeide gode retningslinjer for å rette opp i dette.
 

Innhold som bryter kravet

Det har blitt brukt bilder av tekst i kurset, noe som påvirker flere brukergrupper, som brukere med opplesende hjelpeverktøy eller de som trenger forstørrelse. Hjelpeverktøy formidler ikke teksten i disse modulkortene da de er laget av bilder. I tillegg vil disse bildene ha dårlig oppløsning ved forstørring. Noe som påvirker brukere som trenger å forstørre grensesnittet.

Vi vil se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en tidsbegrensning i dette kurset hvor brukere blir automatisk logget ut ved inaktivitet. Problemet er at brukere ikke kan velge å forlenge denne tidsbegrensningen. Brukere med nedsatt funskjonsevner trenger mer tid enn andre til å fullføre kurset. Vi skal legge til rette for at alle brukere skal kunne gjennomføre kurset uten å bli logget ut. Her ser vi på alternativer hvor brukerne kan forlenge økten sin.

Innhold som bryter kravet

Det er svak fokusmarkering på interaktive elementer ved tastaturnavigering. Dette gjør det utfordrende for svakssynte og fargeblinde å se hvilken lenker som får fokus med tastaturet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kurset oppfyller stort sett dette kravet, men det finnes to avvik i dette kriteriet:  

 • Iframes (rammer) har ikke tilgjengelig navn. Opplesende hjelpemidler vil ikke kunne tolke innholdet i rammen. Det gjør det vanskelig å vite hva slags innhold det er.
 • Det forekommer flere knapper som mangler teknikker for å formidle at en knapp utvider eller minimerer informasjon eller et området.

Disse avvikene vil påvirke brukere som er avhengig av å bruke hjelpeteknologier som skjermleser. Disse brukere vil ikke få samme informasjon som seende brukere gjør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .