Tilgjengelighetserklæring for nord-odal.kommune.no

 • nord-odal.kommune.no
 • NORD-ODAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 950 768
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD-ODAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nord-odal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere elementer har ikke tekst knyttet til bilde. Spesielt Logo, kart og innfelte elementer.

Innhold som bryter kravet

Tomme headers og listeelementer. Mange PDF-er som ikke er kodet.

Innhold som bryter kravet

Skjemafeltene er ikke kodet med inndataformål

Innhold som bryter kravet

Mange sider med lav kontrast. PDF-er med grafer som er basert på farge for å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast mellom bakgrunn og tekst

Innhold som bryter kravet

For lav linjehøyde

Innhold som bryter kravet

Mange PDF-er har bare bildeinnhold av tekst, noe skjermlesere ikke klarer å lese

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast i grafikkelementer i PDF-er

Innhold som bryter kravet

Ujevne mellomrom i tekst

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere skjemaer i PDF hvor man ikke kan navigere med tastatur. PDF-er med skjema hvor inndataboksene ikke kommer i rekkefølge ved bruk av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Mange PDF-er uten tittel

Innhold som bryter kravet

Vanskelig å navigere med tastatur, tar lang tid før man kommer til det relevante.

Innhold som bryter kravet

Link som ikke fungerer

Innhold som bryter kravet

Ser ikke fokus på visse elementer ved bruk av kun tastatur

Innhold som bryter kravet

Forskjell på visuell og kodet ledetekst, funker ikke med talestyrt input

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk er ikke kodet inn i mange PDF-er

Innhold som bryter kravet

Ingen varsel om feil ved utfylling av feil data i skjermaer

Innhold som bryter kravet

PDF-er uten instruksjoner om hvordan de skal fylles ut eller hva som er obligatorisk

Innhold som bryter kravet

PDF skjemaer uten forslag til feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element ID er brukt flere ganger på samme side.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vår nettsideløsning er en del år gammel, og vi skal over på ny løsning i 2023. Arbeidet er så vidt startet opp, design er valgt og nå starter jobben med innholdsproduksjon og oppsett. Vi samarbeider med flere kommuner i regionen, og også med vårt felles interkommunale IKT-selskap, Indigo. Tidsramme er ikke endelig fastsatt, men i alle fall første halvår kommer til å gå for vår del, da vi er den av kommunene i samarbeidet som starter "bakerst" med eldst løsning.

UU er et klart fokusområde ifm oppbygging av de nye nettsidene.