Tilgjengelighetserklæring for arealplaner.no

 • arealplaner.no
 • ASKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 125 298

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arealplaner.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhald som bryt kravet i regelverket
Ved noen tilfeller mangler tekstalternativ på elementer. Dette betyr at brukeren ved noen tilfeller vil miste beskrivelser av elementer. Det jobbes med å rette dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte sider knapper er lenker kodet som knapper, flere titler har samme nivå, og det mangler noe informasjon under opplesning av tabell. Dette betyr at brukeren vil miste noe informasjon når tabell leses opp. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Ved bruk av mobilversjon mangler noen sensoriske elementer tekstlig beskrivelse. Dette medfører at noe informasjon vil gå tapt på enkelte sider. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte skjemaer mangler ledetekst. Dette betyr at brukeren ved noen tilfeller vil miste beskrivelse av tekstfelt når dette fylles inn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke sjekket

Innhold som bryter kravet i regelverket

Man kan i dag ikke hoppe rett til innhold. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte steder er det utydelig hva som lenkes til. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På søkesiden mangler tittel og beskrivelse av siden. Dette skyldes prioteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette

Innhold som bryter kravet i regelverket

På søkesiden blir ikke innhold i tabell synlig markert ved fokus. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På noen elementer mangler navn som står i ledeteksten. Det jobbes med å rette dette

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ledetekst eller instruksjon mangler både i tilbakemeldingsskjema og søkefelt. Dette betyr at brukeren vil miste konteksten brukeren er i når brukeren begynner å skrive i tekstfeltene  Det jobbes med å rette dette

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen elementer mangler rolle og navn i koden. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette

Innhold som bryter kravet i regelverket

Statusbeskjeder mangler rolle. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det jobbes med å rette dette


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt