Tilgjengelighetserklæring for ddv.no

 • ddv.no
 • DDV, organisasjonsnummer 914 006 813
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DDV kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ddv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bildene på kontaktsiden viser ikke alt-tekst (https://www.ddv.no/kontakt-oss-2/) selv om det er lagt til alt-tekst på bildene i medie-biblioteket. Konsekvens er at opplest tekst ikke fungerer. Det pågår arbeid med å finne en alternativ plugin for visning av ansatte. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Støtteverktøyet Siteimprove støtter ikke dette punktet, og for å finne ut om det er brudd på kravet må hver eneste side på portalen gjennomgås manuelt. Dette er ikke prioritert for øyeblikket, men det er noe vi vil gjennomgå når vi skifter til en annen portalløsning etter hvert. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Støtteverktøyet Siteimprove støtter ikke dette punktet, og for å finne ut om det er brudd på kravet må hver eneste side på portalen gjennomgås manuelt. Dette er ikke prioritert for øyeblikket, men det er noe vi vil gjennomgå når vi skifter til en annen portalløsning etter hvert. 

Innhold som bryter kravet

Støtteverktøyet Siteimprove støtter ikke dette punktet, og for å finne ut om det er brudd på kravet må hver eneste side på portalen gjennomgås manuelt. Dette er ikke prioritert for øyeblikket, men det er noe vi vil gjennomgå når vi skifter til en annen portalløsning etter hvert. 

Innhold som bryter kravet

Vi har to sider hvor det forekommer hjelpetekster via mouseover som bryter med kravene i dette punktet. Vi skal skifte ut plugin-en til en som tilfredsstiller kraven. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Wordpress har for øyeblikket ikke tastaturnavigasjon på siden, men vi planlegger å bytte plattform til en som har det. Inntil da oppfyller vi ikke dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Støtteverktøyet Siteimprove støtter ikke dette punktet, og for å finne ut om det er brudd på kravet må hver eneste side på portalen gjennomgås manuelt. Dette er ikke prioritert for øyeblikket, men det er noe vi vil gjennomgå når vi skifter til en annen portalløsning etter hvert. 

Innhold som bryter kravet

Lenke til e-post på kontaktsiden (https://www.ddv.no/kontakt-oss-2/) har ikke tekst-alternativ. Det pågår arbeid med å erstatte plugin for visning av ansatte.

Innhold som bryter kravet

Wordpress har for øyeblikket ikke tastaturnavigasjon på siden, men vi planlegger å bytte plattform til en som har det. Inntil da oppfyller vi ikke dette kravet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er lenker uten tekst på kontakt-siden vår. Vi planlegger å endre til en annen plugin som skal fikse dette problemet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .