Tilgjengelighetserklæring for www.evenes.kommune.no

  • www.evenes.kommune.no
  • EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN, organisasjonsnummer 940 642 140
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunen har etablert en web-gruppe i kommunen som består av medarbeidere med ulike bakgrunn og kompetanse. Web-gruppa møtes jevnlig for å følge opp tilbakemeldinger på hjemmesiden, hvordan funksjonaliteten fungerer og hvordan vi skal ivareta endringer/ krav på løsningen.

Web-gruppa har laget en retningslinje for publisering som er distribuert til kommunens enheter. Denne informasjonen er forankret i ledergruppa.

Det er de kommunale enhetene som sender inn informasjon de ønsker å få publisert på nettstedet (både tekst, bilder og dokumenter). Det er derfor viktig at de kjenner til kravet til universell utforming.

Kommunen har utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi som en del av dette arbeidet.