Tilgjengelighetserklæring for www.evenes.kommune.no

 • www.evenes.kommune.no
 • EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN, organisasjonsnummer 940 642 140

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EVENES KOMMUNE / EVENÁSSI SUOHKAN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.evenes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjemmesiden har funksjonen med alternativ tekst til bilder. Kommunen oppfyller i stor grad alternativ tekst på bilder som er publisert. Det er et mål at alle bilder og tabeller i fremtiden skal ha alternativ tekst. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjemmesiden har ingen forhåndinnspilte videoklipp, bortsett fra kommunestyremøter som er liveopptak som gjøres i møtene.  Opptakene blir tilgjengelig i ettertid, men disse er uten tekst. 

Dette er lange møter som er vanskelig å tekste, og kommunen vurderer med leverandør om videoklippene kan tekstes. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunen har ikke mange videoklipp på hjemmesiden. Pr idag er det kun videoer av kommunestyremøter. Disse opptakene er livesendinger  som kan vare ca 4-6 timer. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjemmesiden har løsninger som ivaretar kravet om riktig koding av lister, tabeller og skjemaer.

I stor grad oppfylles dette kravet, og kommunen har som mål oppfylle kravet i fremtidig innhold. Dette krever at innholdsprodusentene er bevisst på riktig koding når innhold publiseres. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunen har ved enkelte anledninger publisert bilder av plakater og informasjonsskriv på hjemmesiden. Dette gjøres for å lage god variasjon og struktur i teksten. Den alternative teksten er ikke god nok i disse tilfellene da den ikke refererer til hele innholdet av bildet. 

Vårt fokus er at viktig tekst skal fremgå i tekstdelen og ikke kun refereres i bildet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunen har etablert en web-gruppe i kommunen som består av medarbeidere med ulike bakgrunn og kompetanse. Web-gruppa møtes jevnlig for å følge opp tilbakemeldinger på hjemmesiden, hvordan funksjonaliteten fungerer og hvordan vi skal ivareta endringer/ krav på løsningen.

Web-gruppa har laget en retningslinje for publisering som er distribuert til kommunens enheter. Denne informasjonen er forankret i ledergruppa.

Det er de kommunale enhetene som sender inn informasjon de ønsker å få publisert på nettstedet (både tekst, bilder og dokumenter). Det er derfor viktig at de kjenner til kravet til universell utforming.