Tilgjengelighetserklæring for sunndal.easycruit.com/

 • sunndal.easycruit.com/
 • SUNNDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 604
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SUNNDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sunndal.easycruit.com/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes symboler på nettsiden som ikke har beskrivende alternativ tekst. For eksempel knappen for informasjonskapselinnstillinger. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder en del lenker som kun identifiseres ved hjelp av farge. Det gjør at personer med nedsatt syn eller fargeblindhet kan ha vansker med å identifisere lenkene, og bruke siden.

Innhold som bryter kravet

I tabellen som viser ledige stillinger er det dårlig kontrast mellom den blå skriften og de gråe radene. I søknadsfelt med grå bakgrunn har også rød tekst for dårlig kontrast med bakgrunnen. Dette kan gjøre det vanskelig for personer med nedsatt syn eller fargeblindhet og se eller oppfatte innholdet klart. 

Innhold som bryter kravet

Lengre tittler, som for eksempel "Miljøterapeut/vernepleier" tilpasser seg ikke helt ved reflow, selv om alt annet innhold gjør det. Det kan føre til at brukere som navigerer nettsider ved hjelp av zoom og/eller reflow får vansker med å lese overskriften til siden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Sjekk med W3C validator avdekket 10 feil, blant annet feil med javascript. Disse feilene kan gjøre at funksjonalitet på nettsiden er ødelagt, eller at nettsiden ikke vil fungere som den skal for noen eller alle brukere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

"Feil på sidene er meldt inn til leverandør Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/