Tilgjengelighetserklæring for Klimapartnere Viken

 • Klimapartnere Viken
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Klimapartnere Viken slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder mangler tekstalternativer, noe som gjør det vanskelig å tyde hva bildet er for personer som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Videoer på nettsiden mangler tekstalternativ, slik at personer med skjermleser/hørselhemninger ikke får et tekstlig alternativ til videoens innhold.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Videoer på nettsiden mangler teksting, slik at personer med skjermleser/hørselhemninger ikke får et tekstlig alternativ til lyden på videoene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementene er kodet med formålene med inndata, men det er på engelsk språk.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker indikerer kun at de er klikkbare ved hjelp av fargeendring, noe som medfører at fargeblinde/svaksynte ikke ser denne indikasjonen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Tekst har for lav kontrast i forhold til bakgrunnen, f.eks. knapper for godkjenning av informasjonskapsler, enkelte knapper etter de får :hover, teksten på «Den grønne løsningsanken»-blokka på forsiden og teksten på footeren, og lenke i toppfeltet. Dette medfører at fargeblinde/svaksynte kanskje ikke får sett innholdet skikkelig.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

På enkelte artikler forskyves tekstinnhold slik at det blir vanskelig å lese, dette gjør at personer med behov for så mye forstørrelse ikke får med seg all teksten.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Arrangementsbilder/Aktueltbilder/Den Grønne løsingsbanken har tekst på bildene, uten tilstrekkelig tekstuelt alternativ. Dette medfører at personer som ser på nettsiden uten bilder / bruker skjermleser ikke får med seg innholdet disse tekstbildene kommuniserer.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Bildekarusellen på forsiden har en knapp som havner over annen tekst, headeren på undersiden blir avkuttet av innholdsboksen, dette medfører at denne teksten blir vanskelig å oppfatte for personer som har behov for denne forstørrelsen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Den Grønne Løsningsbanken-bildet har for lav kontrast i forhold til bakgrunnen, det samme med footer- og headerikonene. Dette medfører at svaksynte kanskje ikke oppfatter budskapet til bildet/ikonene.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Undermenyer kan ikke lukkes vha. tastaturet, dette medfører at det blir vanskelig og tungvint for personer som kun benytter seg av tastatur til navigasjon å bruke nettsiden.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man kan ikke navigere til dialogboksen for informasjonskapsler, ei heller undermenypunkter med tastaturet, dette vanskeliggjør navigasjon på nettsiden for personer kun benytter seg av tastatur.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Bildekarusellen på forsiden har ingen mulighet for å pauses, dette gjør at brukere som har behov for lenger tid må bruke mye lenger tid på å tolke alt innholdet hvis de må vente til det blir synlig igjen (den går i en evig «loop»).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Hopp over innhold-knappen blir ikke aktiv før selve innholdet, og er dermed overflødig. Dette gjør at personer som benytter seg av kun tastatur som navigasjon ikke får mulighet til å spare tid ved å hoppe over innholdslenker som er repeterende.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Søkefelt-knappen mangler merking, mangelfullt på flere andre lenker. Dette medfører at det blir uoversiktlig og forvirrende for personer som benytter seg av tekstbaserte nettlesere eller skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt-knappen mangler merking, mangelfullt på flere andre lenker. Dette medfører at det blir uoversiktlig og forvirrende for personer som benytter seg av tekstbaserte nettlesere eller skjermlesere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Innhold som bryter kravet

Få eller ingen navigerbare elementer får synlig fokus når man navigerer med tastatur, dette medfører at personer som benytter seg av tastatur ikke alltid vet hvor fokus er, slik at man ikke får gjennomført ønskede valg.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Knapper og lenketekster må få (bedre) lenketekster for personer som benytter talekommandoer, dette medfører at disse personene ikke alltid vet hva ulike knapper og lenker gjør.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.
 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer har engelsk tekst, som ikke er definert i HTML-koden som engelsk, f.eks. søkefeltet, søkeresultatsiden, hjelpetekst/status for skjema på «bli partner»-siden, dette medfører at personer som benytter seg av skjermlesere ikke får riktig opplest språk fra sin skjermleser, noe som kan skape misforståelser og forvirring.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer har engelsk tekst, som ikke er definert i HTML-koden som engelsk, f.eks. søkefeltet, søkeresultatsiden, hjelpetekst/status for skjema på «bli partner»-siden, dette medfører at personer som benytter seg av skjermlesere ikke får riktig opplest språk fra sin skjermleser, noe som kan skape misforståelser og forvirring.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet mangler ledetekst i koden, og den visuelle forsvinner når man starter å skrive søkeordet. Skjemaet på «Bli partner»-siden har ikke tilstrekkelig hjelpetekst. Dette medfører at brukervennligheten for de ulike elementene blir dårligere, som igjen kan medføre at brukerne ikke får utført de handlingene de ønsker å gjennomføre.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Skjema på «Bli partner»-siden sier bare at noe er feil, men ikke forslag til hvordan gjøre det riktig (også på engelsk). Dette medfører at brukervennligheten for skjemaet blir dårligere, som igjen kan medføre at brukerne ikke får utført de handlingene de ønsker å gjennomføre.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Diverse ulukkede HTML-elementer, tomme ID-er, mellomrom i lenketittel, img-element uten alt-tekst. Dette kan medføre tekniske problemer i tolkningen av nettsiden, som igjen fører til forvirring og at brukerne ikke får brukt nettsiden på riktig vis.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.

Innhold som bryter kravet

Knapper mangler navn, rolle og eller verdi, knapper mangler tekstalternativ. Dette kan medføre problemer for brukere med tekniske hjelpemidler.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023, og utbedring av denne mangelen anses som en uforholdsmessig stor byrde da det snart vil bli utbedret i en ny versjon uansett.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Klimapartnere Viken sin nettside skal migreres med klimapartnere.no i løpet av mai 2023. Den nye klimapartnere.no-nettsiden vil ha et større fokus på tilgjengelighet.