Tilgjengelighetserklæring for Etnedal.kommune.no

 • Etnedal.kommune.no
 • ETNEDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 933 038 173
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ETNEDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Etnedal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er avvik ved at enkelte bilder ikke har alternativ tekst, eksempel logo. Bilder har alternativtekst, men det kan forekomme noen bilder det mangler på. Dette vil gjennomgås. Lenka bilder brukes i liten grad, er plassert i tekstblokk med tilhørende tekst der det er brukt.  Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass på fremsiden. Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom skal ikke lightbox vises. Lenketekst på imagemap bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhold som bryter kravet

Webskjema: Nedtrekkslisten er i dag kodet som en knapp. Det må gjøres om til en nedtrekksliste. Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt. Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhold som bryter kravet

Det er for store forskjeller på innholdets rekkefølge når CSS-stiler skrus av

Innhold som bryter kravet

Skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål ved hjelp av blant annet type- og autocompletetagger.

Innhold som bryter kravet

Manglende fargekontrast på logo og melding om bruk av cookies.  
 

Innhold som bryter kravet

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring. Skjermleser leser ikke opp tekst på ikoner, dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri. Systemleverandør erkjenner feilen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst på nettstedet. Disse fases ut og endres til tekst.

Innhold som bryter kravet

Sidene for skjema har deaktivert mulighet for skallering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile enheter (android). Dette gir problemer for personer med nedsatt syn som trenger å øke størrelse for å se tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbedring.

Innhold som bryter kravet

Toppmeny forsvant ut fra navigeringslinjen ved test av script for tekstbeholdere for variabel bredde, som førte til hvit tekst på hvit bakgrunn. Ellers passerte andre deler av nettsiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden inneholder mange lenker som ikke tydelig definerer målet når man transporteres til andre nettsteder. Lenker som henviser til dokumenter inneholder format og størrelse, men det kan gjerne språkvaskes (f.eks. fra "klikk her for å lese mer om rapporten" til rapportnavn/år

Innhold som bryter kravet

Beste praksis er at navnet/id til element starter med teksten som står i ledeteksten.

Navn på komponenter starter ikke med ledetekst, mal for nettside er utviklet med genererte navn/id som der deler av navnet inneholder tekst/ledetekst. Det kan gi problemer for bruker med avgrenset eller uten syn samt redusert hørsel med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det skrives artikler på flere språk/målformer, dette er ikke nødvendigvis presisert. Vi gjennomgår artikler og retter opp språkkode ved revisjon av den enkelte artikkel. Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer. Systemleverandør erkjenner feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefelt og søkeknapp har samme navn. I personfeltet har flere elementer samme ID. Feilen er meldt systemleverandør. ENDRET TIL RØDT

Innhold som bryter kravet

Det benyttes en iframe ved bestilling av innsyn som mangler tittel (title eller aria-label). Feil er meldt til systemleverandør.

Innhold som bryter kravet

Ved bestilling av dokumenter (innsyn), legger bestill-knappen seg nederst. Denne viser ikke om man ikke har valgt å skjule melding om cookies. Om du gjør feil ved bestilling av dokument i innsyn, blir knappen "Send bestilling" inaktiv. For å annullere dette må man trykke "Avbryt". Dette er ikke intuitivt. Feltet det er feil ved er også for dårlig merket. Avvik er meldt til systemleverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Etnedal kommune vil jobbe med forbedringer kontinuerlig framover.