Tilgjengelighetserklæring for atb.no

 • atb.no
 • ATB AS, organisasjonsnummer 994 686 011
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ATB AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på atb.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelser. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoklipp med tekst i bildet, som ikke blir opplest eller har et tekstalternativ som kan leses av leseverktøy. Brukere med utfordringer og hjelpemidler knyttet til syn, vil ikke kunne få med seg dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoklipp med tekst i bildet, som ikke blir opplest eller har et tekstalternativ som kan leses av leseverktøy. Brukere med utfordringer og hjelpemidler knyttet til syn, vil ikke kunne få med seg dette innholdet.

Innhold som bryter kravet
 • Reiseplanleggeren på forsiden har datovelger med manglende ledetekster og felt som ikke er gruppert korrekt. Også radio-buttons i andre skjema kan mangle riktig gruppering i koden. 
 • Det finnes SVG-ikoner som har IDer som ikke er unike. 
 • Det finnes en bakgrunnsfarge i en modal som er definert som bilde og som ikke har alt-attributt. 
 • iframes bør ha en kort beskrivelse 

Feil forbundet med informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Reiseplanelegger/avganger fra holdeplass har instruksjonen "Avganger i sanntid er gule". Det er vanskelig for brukere med utfordringer knyttet til syn / fargesyn å følge slike instruksjoner.

Innhold som bryter kravet

Felt for telefonnummer i skjemaløsninger er ikke alltid merket spesielt med felttype telefonnummer. Skjemaløsninger er generelt ikke utstyrt med attributter for auto-complete på felt hvor dette er relevant.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tekst på nettstedet som ikke oppfyller kravene til kontrast:

 • Publiseringsdatoer i artikkel-lister (forside/nyhetsarkiv)
 • Ordinære lenker i tekst
 • Lenker i brødsmulesti
 • Ulike knapper med turkis farge og hvit tekst
 • Tilbakemelding ved feil i skjemar (rød tekst) har for svak kontrast.
Innhold som bryter kravet

Det er funnet noen få eksempler på bilder av tekst, hvor teksten ikke er gjengitt som alternativtekst. Brukere med utfordringer knyttet til syn vil ikke få med seg denne informasjonen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes bilder/koner som er lenker, men som ikke har en ALT-tekst eller annen beskrivelse av lenkemålet. 
 • Det er funnet eksempler på sider med to ulike lenkemål med samme lenketekst. 
 • Lenker til dokumenter som PDF, er ikke alltid merket med (pdf) i parentes. 
 • Det kan finnes lenker i ordinært innhold som kunne hatt bedre beskrivelse av lenkemålet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Reiseplanlegger på forsiden har felt for dato og tid som ikke har korrekt ledetekst. 
 • Det kan finnes enkelte skjemafelt som mangler ledektest eller hvor ledeteksten ikke er koblet til feltet på riktig måte. 
 • Det kan finnes skjema hvor obligatoriske felt ikke markert korrekt.
Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling av et skjemafelt, opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes SVG-bilder (ikoner) som ikke har unike ID'er.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeid med universell utforming av IKT pågår kontinuerlig. Vi jobber med å forbedre nettsiden atb.no, inkludert undersider som nettbutikk og side for bestilling av fleksibel transport. Dette gjennom brukertesting, fokusgrupper og involvering.

Vi oppdaget imidlertid at internt testing tidlig 2023 ikke har vært fullstendig og at tidligere versjoner av tilgjengelighetserklæringen ikke har representerte status i løsningen på riktig måte. Vi har derfor i løpet av 2023 fått hjelp av en ekstern konsulet til å teste nettstedet. Det ble i den forbindelse avdekket mangler vi ikke har vært klar over. Gjennom 2023 og januar 2024 har vi rettet en rekke punkter relatert til tilgjengelighet på nettstedet. Vi vil fortsette dette arbeidet, samt ha fokus på å heve kompetansen internt, når det gjelder universell utforming av IKT.