Tilgjengelighetserklæring for Showbie- iOS (UDE)

 • Showbie- iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • 7.6.2
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Showbie- iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet


Gjennom det meste av applikasjonen overholder UU, vi har imidlertid arbeid å gjøre for å oppfylle kravene i applikasjonen vår. Problemer av denne arten bør være minimale for brukeropplevelsen, og vi løser ofte slike problemer når de blir identifisert.

Innhold som bryter kravet


Det er noen kjente områder i applikasjonen som utelukkende er avhengige av farge, inkludert mappefarger og delt vs individuelle svar. Vi ser på en løsning for disse områdene som er tydelig gjennom alternative midler enn farger. Dette er mindre områder av applikasjonen og bør ikke hindre bruken av den.

Innhold som bryter kravet

For øyeblikket har vi ikke funnet en effektiv måte å øke tekststørrelsen eller avstanden uten å miste innhold eller funksjonalitet. Økning av tekststørrelsen er derfor ikke tilgjengelig. Dette er et område vi ønsker å fikse, men det vil kreve en fullstendig gjenoppbygging av mange sentrale funksjoner i produktet vårt. De viktigste områdene av produktet som påvirkes av dette kravet er hovednavigasjonspanelet, sidepanelet og delte elementer.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet


Etiketter eller instruksjoner for brukerinput vises gjennom det meste av applikasjonen, men det er noen utdaterte områder av appen som vi jobber med for å forbedre konsistensen på dette området.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .