Tilgjengelighetserklæring for Ny innsynsløsning

 • Ny innsynsløsning
 • ASKØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 442
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ASKØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ny innsynsløsning slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftsnivå. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer som overlapper hverandre ved zoom. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av lenketekster som ikke er selvforklarende i innsynsløsningensom. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av ledetekster som ikke er selvforklarende. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av ledetekster som ikke tilfredsstiller kravet. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Ikke aktuelt i CMS'et

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn der brukeren ikke får informasjon om hvor feil i skjema har oppstått. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av lite forklarende feilmeldinger. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av kodefeil i innsynsløsningen. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming

Innhold som bryter kravet

Det er gjort funn av kodefeil i innsynsløsningen. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .