Tilgjengelighetserklæring for returkraft.no

 • returkraft.no
 • RETURKRAFT AS, organisasjonsnummer 991 590 463
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RETURKRAFT AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på returkraft.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler tekstalternativer enkelte steder.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte videoer på nettsiden hvor informasjonen som presenteres ikke presenteres gjennom et tekstlig alternativ i tillegg.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte videoer på nettsiden som ikke har tilstrekkelig teksting og som medfører at brukere som ikke har tilgang på lyd mister noe informasjon. Det publiseres ingen nye videoer på nettsiden uten undertekst. 

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme feil på kontrastforhold i innhold på nettsiden som er presentert i dokumentformat

Innhold som bryter kravet

Bruk av tekst i stedet for bilder av tekst overholdes ikke i enkelte tilfeller 

Innhold som bryter kravet

Enkelte tilfeller av ikke-tekstlig innhold som ikke har kontrastforhold på minst 3:1 mot farger som ligger ved siden av.

Innhold som bryter kravet

Innhold på nettsiden er ikke konsekvent utformet med hensyn til at tekstavstand skal kunne overstyres av bruker for å gjøre teksten lettere å lese 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Returkraft tar universell utforming på alvor.

Vi er kjent med at vi har noen utfordringer knyttet til dette på vår nettside returkraft.no.
Vi gjorde noen mindre utbedringer på nettsiden i 2023 som en midlertidig løsning.

For 2024-2025 har vi som mål å kartlegge behov rundt funksjonalitet, innhold og oppbygging i digitale publiseringsløsninger, slik at vi bedre kan ivareta hensyn til brukervennlighet og universell utforming i fremtidig ny nettside. Parallelt med dette jobber vi med å øke vår kompetanse internt på temaet, og utarbeider gode retningslinjer for universelt utformet innhold i vår digitale kommunikasjon.