Tilgjengelighetserklæring for Tiltakshåndboka

 • Tiltakshåndboka
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Tiltakshåndboka slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder med uhensiktsmessige alt-tekster og noen tilfeller av manglende alt-tekster.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Videoene det dreier seg om er Helsebibliotekets og bygget inn fra Vimeo. Vi har ikke tilgang til å tekste disse.

Tilgjengelige alternativ

Teksten på siden formidler delvis samme innhold som videoene.

Innhold som bryter kravet

Overskriftshierarki er ikke korrekt på alle sider. Det finnes også tomme overskrifter.

Tabeller er ikke korrekt kodet med titler og overskrifter.

Innhold som bryter kravet

Tabellinnhold er ikke presentert i korrekt leserekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Kunnskapsdiagram på startsiden skiller tilstander og behandlingsformer utelukkende ved hjelp av farge. E-postlenker i bunnteksten har samme farge som omsluttende tekst og mangler understreking.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å navigere til samme innhold ved hjelp av nedtrekksmenyen på startsiden og navigasjonsmenyen.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tekstelementer, som f.eks. datoangivelser av siste sideoppdatering, har for lav kontrast mot bakgrunn.

Innhold som bryter kravet

Navigasjonsmenyen blir vanskelig å bruke

Innhold som bryter kravet

Overskrifter i enkelte bokser blir avkuttet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler synlig fokus på en del elementer.

Innhold som bryter kravet

Mangler lenke for å hoppe til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Enkelte tomme lenker som resultat av redigering i wysiwyg-editor der disse er usynlige.

Innhold som bryter kravet

En del feil med overskriftshierarki.

Innhold som bryter kravet

Ikke tydelig synlig fokus på meny.

Innhold som bryter kravet

Søkeskjemaet mangler name- eller id-attributter som er lik eller inneholder ledeteksten.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt mangler ledetekst

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte mindre parsing-feil

Innhold som bryter kravet

Søkefelt er ikke koblet til ledetekst

Innhold som bryter kravet

ingen status-rolle på antall søkeresultat


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .