Tilgjengelighetserklæring for norge.no

  • norge.no
  • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Digdir jobber vi for at alt nettinnhold er tilgjengelig. Alle brukere av våre nettsider skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Digdir skal:
• Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
• Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0
• Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG
2.1
• Følge likestillings- og diskrimineringsloven
• Følge forskrift om universell utforming av IKT
• Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og
oppgraderinger av eksisterende systemer

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
• Nettstedet sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både
maskinelt og redaksjonelt. Vi har jevnlige arbeidsøkter for å rette opp
feilene som avdekkes.
• Vi har et klart og tydelig språk.
• Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med
skjermlesere.
• Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
• Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
• Alle bilder har alt-tagg.
• Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA,
og vi etterstreber å ha null AAA-feil.