Tilgjengelighetserklæring for sykehusinnkjop.no

 • sykehusinnkjop.no
 • SYKEHUSINNKJØP HF, organisasjonsnummer 916 879 067
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSINNKJØP HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sykehusinnkjop.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at bilder i våre dokumenter har alternativ tekst. Informasjonen som bildet gir, kan derfor bli helt eller delvis utilgjengelig for synshemmede. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter som er omfattet av kravet.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at overskrifter, tabeller og overskriftsceller er kodet riktig. Dette gjelder både på HTML-sider og i dokumenter. Når kravet ikke oppfylles, blir det vanskeligere for synshemmede å lese innholdet, herunder å forstå sammenhengen og strukturen i innholdet. På sidene som er HTML hvor dette forekommer, retter vi opp dette fortløpende. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter etter 1. februar 2022.

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vi benytter bruker i dag har i enkelte tilfeller kun farge som identifisering av lenker. I de fleste tilfeller brukes også en pil som viser at det er snakk om en lenke, men dette gjelder ikke i alle tilfeller.

Som konsekvens kan det være risiko for at brukere ikke oppfatter lenker på sidene.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at bilde av tekst ikke er brukt unødvendig. Synshemmede kan få vansker med å oppfatte informasjonen som blir formidlet.

Det er i hovedsak i våre dokumenter at vi ikke oppfyller kravet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter som er omfattet av kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vi benytter har enkelte mangler som gjør at vi bryter med dette kravet. Dette er planlagt løst med en oppdatering av publiseringsløsningen i løpet av første kvartal 2024.

Konsekvensen er at det kan hende at brukere ikke kan bruke all funksjonalitet kun ved hjelp av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vi benytter har enkelte mangler som gjør at vi bryter med dette kravet. Dette er planlagt løst med en oppdatering av publiseringsløsningen i løpet av første kvartal 2024.

Brukere kan oppleve at fokusrekkefølgen er forvirrende, og ikke leder brukeren gjennom sidens deler i riktig rekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vi benytter har enkelte mangler som gjør at vi bryter med dette kravet. Dette er planlagt løst med en oppdatering av publiseringsløsningen i løpet av første kvartal 2024.

Brukere kan oppleve at overskrifter og ledetekster ikke oppleves som beskrivende for innholdet de innleder.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vi benytter har enkelte mangler som gjør at vi bryter med dette kravet. Dette er planlagt løst med en oppdatering av publiseringsløsningen i løpet av første kvartal 2024.

Konsekvensen er at ulike brukeragenter og hjelpemiddel kan tolke og presentere innholdet på ulikt vis eller ikke klare å tolke innholdet i det hele tatt. 

Innhold som bryter kravet

Publiseringsløsningen vår, har enkelte mangler som gjør at vi bryter med dette kravet. Dette er planlagt løst med en oppdatering av publiseringsløsningen i løpet av første kvartal 2024.

Konsekvens er at personer som bruker hjelpemiddelteknologi via koden kanskje ikke kan identifisere brukergrensesnittkomponenter og deres funksjon, rolle, tilstand, egenskap og verdi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .