Tilgjengelighetserklæring for sykehusinnkjop.no

  • sykehusinnkjop.no
  • SYKEHUSINNKJØP HF, organisasjonsnummer 916 879 067

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSINNKJØP HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sykehusinnkjop.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at bilder i våre dokumenter har alternativ tekst. Informasjonen som bildet gir, kan derfor bli helt eller delvis utilgjengelig for synshemmede. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter som er omfattet av kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at overskrifter, tabeller og overskriftsceller er kodet riktig. Dette gjelder både på HTML-sider og i dokumenter. Når kravet ikke oppfylles, blir det vanskeligere for synshemmede å lese innholdet, herunder å forstå sammenhengen og strukturen i innholdet. På sidene som er HTML hvor dette forekommer, retter vi opp dette fortløpende. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter etter 1. februar 2022.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet om at bilde av tekst ikke er brukt unødvendig. Synshemmede kan få vansker med å oppfatte informasjonen som blir formidlet.

Det er i hovedsak i våre dokumenter at vi ikke oppfyller kravet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke rettet opp alle dokumenter i henhold til kravet fordi det er ressurskrevende for virksomheten. Vi har publisert minst 160 dokumenter som er omfattet av kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koden inneholder syntaksfeil. Feilen er knyttet til dagens publiseringsløsning, SharePoint. Dette vil bli rettet ved overgangen til ny publiseringsløsning våren 2023. Ulike brukeragenter og hjelpemiddel kan tolke og presentere innholdet på ulikt vis eller ikke klare å tolke innholdet i det hele tatt. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .