Tilgjengelighetserklæring for hadsel havn

 • Hadsel Havn
 • HADSEL KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 501 420

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HADSEL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hadsel Havn slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildene i Facebook-modulen på forsiden har ikke alternative-tekst. Brukeren kan derfor ikke få opplest hva som er på bildet. Ingen alt-tekst på Værvarsel

Innhold som bryter kravet i regelverket

9 feil i kode med validator.w3.org

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulighet å lese opp placeholder på skjema-feltene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke merket lenker/eposter godt nok

Innhold som bryter kravet i regelverket

Grå tekst går ikke på hvit bakgrunn. Blåfargen ved hover i menyen går ikke på hvit tekst. Mørkegrå bakgrunn på grå tekst er for lav kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kan ikke bruke tastatur til å gå til undersider i menyen

Innhold som bryter kravet i regelverket

Banner har ingen mulighet til å stoppe.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hopper over H1 på forsiden/banner. Hopper over H1 og H2 i footer «Kort om oss» Hopper over H1 og H2 i header. Hopper over H1 og H2 under navn på «Kontakt oss»

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenke har ikke et bevis på at det er en lenke før man holder musen over. Kan løses med en understrek og tydeligere bevis gjennom f.eks farge på at det er en lenke

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulighet å navigere ved bevegelser av enheten

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema på Forsiden: Symbolet "*" som er brukt for å markere pålagte felt er ikke forklart over første skjemafelt. Telefon-feltet er egentlig e-post felt og blir feil hvis man skriver inn tall.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .